Информационен бюлетин

27/12/2010
търсене
Наименование
 • Дейност на дирекция  ,,Надзор на заразните болести” – месец  Декември 2022 г. - 13.01.2023
 • ДЕЙНОСТ НА ДИРЕКЦИЯ  „ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ” ПРЕЗ МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2022г. - 13.01.2023
 • МЕСЕЧЕН БЮЛЕТИН ЗА ДЕЙНОСТТА НА ИНСПЕКЦИЯТА ПО КОНТРОЛА НА ТЮТЮНОПУШЕНЕТО В ПЕРИОДА М. ДЕКЕМВРИ 2022 г. - 13.01.2023
 • ДЕЙНОСТ НА ДИРЕКЦИЯ „МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ” през месец декември 2022г. - 10.01.2023
 • ДЕЙНОСТ НА ДИРЕКЦИЯ  „ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ” ПРЕЗ МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2022г. - 13.12.2022
 • МЕСЕЧЕН  БЮЛЕТИН ЗА  ДЕЙНОСТТА  НА  ИНСПЕКЦИЯТА ПО КОНТРОЛА  НА ТЮТЮНОПУШЕНЕТО В  ПЕРИОДА  М. НОЕМВРИ 2022 г. - 13.12.2022
 • ДЕЙНОСТ НА ДИРЕКЦИЯ „МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ” през месец ноември 2022г. - 09.12.2022
 • Дейност на дирекция ,,Надзор на заразните болести” – месец Ноември 2022 г. - 08.12.2022
 • Дейност на дирекция  ,,Надзор на заразните болести” – месец  Октомври 2022 г. - 16.11.2022
 • ДЕЙНОСТ НА ДИРЕКЦИЯ „ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ” ПРЕЗ МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2022г. - 14.11.2022
 • МЕСЕЧЕН БЮЛЕТИН ЗА ДЕЙНОСТТА НА ИНСПЕКЦИЯТА ПО КОНТРОЛА НА ТЮТЮНОПУШЕНЕТО В ПЕРИОДА М. ОКТОМВРИ 2022 г. - 14.11.2022
 • ДЕЙНОСТ НА ДИРЕКЦИЯ „МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ” през месец октомври 2022г. - 08.11.2022
 • Дейност на дирекция  ,,Надзор на заразните болести” – месец  Септември 2022 г. - 07.10.2022
 • ДЕЙНОСТ НА ДИРЕКЦИЯ „МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ” през месец септември 2022г. - 05.10.2022
 • МЕСЕЧЕН  БЮЛЕТИН  ЗА  ДЕЙНОСТТА  НА  ИНСПЕКЦИЯТА ПО КОНТРОЛА  НА ТЮТЮНОПУШЕНЕТО В  ПЕРИОДА  М. СЕПТЕМВРИ 2022 г. - 05.10.2022
 • ДЕЙНОСТ НА ДИРЕКЦИЯ  „ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ” ПРЕЗ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2022г. - 05.10.2022
 • ДЕЙНОСТ НА ДИРЕКЦИЯ „МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ” през месец август 2022г. - 15.09.2022
 • Дейност на дирекция  ,,Надзор на заразните болести” – месец  Август 2022 г. - 15.09.2022
 • ДЕЙНОСТ НА ДИРЕКЦИЯ „ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ” ПРЕЗ МЕСЕЦ АВГУСТ 2022г. - 13.09.2022
 • МЕСЕЧЕН БЮЛЕТИН ЗА ДЕЙНОСТТА НА ИНСПЕКЦИЯТА ПО КОНТРОЛА НА ТЮТЮНОПУШЕНЕТО В ПЕРИОДА М. АВГУСТ 2022 г. - 13.09.2022