Информационен бюлетин

27/12/2010
търсене
Наименование
 • Седмичен бюлетин за дейността на инспекцията по контрола на тютюнопушенето за периода 01.02.2013 – 07.02.2013 г. - 18.02.2013
 • Дейност на дирекция „Медицински дейности” - 08.02.2013
 • Заболяемост от остри заразни и паразитни болести в Силистренска област - 08.02.2013
 • Дейност на дирекция "Надзор на заразните болести" - 08.02.2013
 • Дейност на дирекция "Здравен контрол" - 06.02.2013
 • Седмичен бюлетин за дейността на инспекцията по контрола на тютюнопушенето за периода 25.01.2013 – 31.01.2013 г. - 01.02.2013
 • Седмичен бюлетин за дейността на инспекцията по контрола на тютюнопушенето за периода 18.01.2013 – 24.01.2013 г. - 25.01.2013
 • Седмичен бюлетин за дейността на инспекцията по контрола на тютюнопушенето за периода 11.01.2013 – 17.01.2013 г. - 18.01.2013
 • Дейност на дирекция "Здравен контрол" - 09.01.2013
 • Дейност на дирекция „Медицински дейности” - 08.01.2013
 • Дейност на дирекция "Надзор на заразните болести" - 07.01.2013
 • Заболяемост от остри заразни и паразитни болести в Силистренска област - 07.01.2013
 • Седмичен бюлетин за дейността на инспекцията по контрола на тютюнопушенето за периода 21.12.2012 – 27.12.2012 г. - 28.12.2012
 • Седмичен бюлетин за дейността на инспекцията по контрола на тютюнопушенето за периода 14.12.2012 – 20.12.2012 г. - 27.12.2012
 • Седмичен бюлетин за дейността на инспекцията по контрола на тютюнопушенето за периода 7.12.2012 – 13.12.2012 г. - 14.12.2012
 • Дейност на дирекция "Надзор на заразните болести" - 10.12.2012
 • Заболяемост от остри заразни и паразитни болести в Силистренска област - 10.12.2012
 • Дейност на дирекция „Медицински дейности” - 10.12.2012
 • Седмичен бюлетин за дейността на инспекцията по контрола на тютюнопушенето за периода 30.11.2012 – 06.12.2012 г. - 07.12.2012
 • Дейност на дирекция "Здравен контрол" - 06.12.2012