Информационен бюлетин

27/12/2010
търсене
Наименование
 • Дейност на дирекция "Здравен контрол" - 12.09.2012
 • Дейност на дирекция „Медицински дейности” - 10.09.2012
 • Седмичен бюлетин за дейността на инспекцията по контрола на тютюнопушенето за периода 31.08.2012 – 05.09.2012 г. - 10.09.2012
 • Дейност на дирекция "Надзор на заразните болести" - 05.09.2012
 • Заболяемост от остри заразни и паразитни болести в Силистренска област - 05.09.2012
 • Седмичен бюлетин за дейността на инспекцията по контрола на тютюнопушенето за периода 24.08.2012 – 30.08.2012 г. - 04.09.2012
 • Седмичен бюлетин за дейността на инспекцията по контрола на тютюнопушенето за периода 17.08.2012 – 23.08.2012 г. - 24.08.2012
 • Седмичен бюлетин за дейността на инспекцията по контрола на тютюнопушенето за периода 10.08.2012 – 16.08.2012 г. - 21.08.2012
 • Седмичен бюлетин за дейността на инспекцията по контрола на тютюнопушенето за периода 03.08.2012 – 09.08.2012 г. - 10.08.2012
 • Дейност на дирекция „Медицински дейности” - 09.08.2012
 • Дейност на дирекция "Здравен контрол" - 07.08.2012
 • Дейност на дирекция "Надзор на заразните болести" - 06.08.2012
 • Заболяемост от остри заразни и паразитни болести в Силистренска област - 06.08.2012
 • Седмичен бюлетин за дейността на инспекцията по контрола на тютюнопушенето за периода 27.07.2012 – 2.08.2012 г. - 03.08.2012
 • Седмичен бюлетин за дейността на инспекцията по контрола на тютюнопушенето за периода 20.07-26.07.2012 г. - 30.07.2012
 • Седмичен бюлетин за дейността на инспекцията по контрола на тютюнопушенето за периода 06.07-12.07.2012 г. - 13.07.2012
 • Дейност на дирекция "Здравен контрол" - 12.07.2012
 • Дейност на дирекция „Медицински дейности” - 10.07.2012
 • Седмичен бюлетин за дейността на инспекцията по контрола на тютюнопушенето за периода 29.06-5.07.2012 г. - 06.07.2012
 • Заболяемост от остри заразни и паразитни болести - 05.07.2012