Информационен бюлетин

27/12/2010
търсене
Наименование
 • ДЕЙНОСТ НА ДИРЕКЦИЯ „ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ” ПРЕЗ МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2023г. - 08.11.2023
 • МЕСЕЧЕН БЮЛЕТИН ЗА ДЕЙНОСТТА НА ИНСПЕКЦИЯТА ПО КОНТРОЛА НА ТЮТЮНОПУШЕНЕТО В ПЕРИОДА М. ОКТОМВРИ 2023г. - 08.11.2023
 • ДЕЙНОСТ НА ДИРЕКЦИЯ „МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ” през месец октомври 2023г. - 08.11.2023
 • Д ейност на дирекция  ,,Надзор на заразните болести” – месец Октомври 2023 г. - 03.11.2023
 • ДЕЙНОСТ НА ДИРЕКЦИЯ „МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ” през месец септември 2023г. - 06.10.2023
 • Дейност на дирекция ,,Надзор на заразните болести” – месец Септември 2023 г. - 06.10.2023
 • ДЕЙНОСТ НА ДИРЕКЦИЯ „ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ” ПРЕЗ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2023г. - 06.10.2023
 • МЕСЕЧЕН БЮЛЕТИН ЗА ДЕЙНОСТТА НА ИНСПЕКЦИЯТА ПО КОНТРОЛА НА ТЮТЮНОПУШЕНЕТО В ПЕРИОДА М. СЕПТЕМВРИ 2023г. - 06.10.2023
 • ДЕЙНОСТ НА ДИРЕКЦИЯ „ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ” ПРЕЗ МЕСЕЦ АВГУСТ 2023г. - 12.09.2023
 • МЕСЕЧЕН БЮЛЕТИН ЗА ДЕЙНОСТТА НА ИНСПЕКЦИЯТА ПО КОНТРОЛА НА ТЮТЮНОПУШЕНЕТО В ПЕРИОДА М. АВГУСТ 2023г. - 12.09.2023
 • ДЕЙНОСТ НА ДИРЕКЦИЯ „МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ” през месец август 2023г. - 12.09.2023
 • Дейност на дирекция  ,,Надзор на заразните болести” – месец Август 2023 г. - 04.09.2023
 • ДЕЙНОСТ НА ДИРЕКЦИЯ  „ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ” ПРЕЗ МЕСЕЦ ЮЛИ 2023г. - 09.08.2023
 • МЕСЕЧЕН  БЮЛЕТИН ЗА  ДЕЙНОСТТА  НА  ИНСПЕКЦИЯТА ПО КОНТРОЛА  НА ТЮТЮНОПУШЕНЕТО В  ПЕРИОДА  М. ЮЛИ 2023г. - 09.08.2023
 • ДЕЙНОСТ НА ДИРЕКЦИЯ „МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ” през месец юли 2023г. - 04.08.2023
 • Дейност на дирекция  ,,Надзор на заразните болести” – месец  Юли 2023 г. - 04.08.2023
 • ДЕЙНОСТ НА ДИРЕКЦИЯ  „ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ” ПРЕЗ МЕСЕЦ ЮНИ 2023г. - 10.07.2023
 • МЕСЕЧЕН  БЮЛЕТИН ЗА  ДЕЙНОСТТА  НА  ИНСПЕКЦИЯТА ПО КОНТРОЛА  НА ТЮТЮНОПУШЕНЕТО В  ПЕРИОДА  М. ЮНИ 2023г. - 10.07.2023
 • Дейност на дирекция  ,,Надзор на заразните болести” – месец  Юни 2023 г. - 06.07.2023
 • ДЕЙНОСТ НА ДИРЕКЦИЯ „МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ” през месец юни 2023г. - 06.07.2023