Информационен бюлетин

27/12/2010
търсене
Наименование
 • Месечен бюлетин за дейността на инспекцията по контрола на тютюнопушенето за месец февруари 2018 г. - 02.03.2018
 • Дейност на дирекция "Обществено здраве" през месец януари 2018 г. - 07.02.2018
 • Дейност на дирекция ,,Надзор на заразните болести”– месец януари 2018 г. - 07.02.2018
 • Заболяемост от остри заразни и паразитни болести в Силистренска област през месец януари 2018 г. - 07.02.2018
 • Дейност на дирекция „Медицински дейности” за месец януари - 2018 г. - 07.02.2018
 • Месечен бюлетин за дейността на инспекцията по контрола на тютюнопушенето за месец януари 2018 г. - 06.02.2018
 • Дейност на дирекция "Обществено здраве" през месец декември 2017 г. - 09.01.2018
 • Дейност на дирекция ,,Надзор на заразните болести”– месец декември 2017 г. - 05.01.2018
 • Заболяемост от остри заразни и паразитни болести в Силистренска област през месец декември 2017 г. - 05.01.2018
 • Дейност на дирекция „Медицински дейности” за месец декември - 2017 г. - 04.01.2018
 • Месечен бюлетин за дейността на инспекцията по контрола на тютюнопушенето за месец декември 2017 г. - 03.01.2018
 • Дейност на дирекция ,,Надзор на заразните болести”– месец ноември 2017 г. - 07.12.2017
 • Заболяемост от остри заразни и паразитни болести в Силистренска област през месец ноември 2017 г. - 07.12.2017
 • Дейност на дирекция "Обществено здраве" през месец ноември 2017 г. - 06.12.2017
 • Месечен бюлетин за дейността на инспекцията по контрола на тютюнопушенето за месец ноември 2017 г. - 05.12.2017
 • Дейност на дирекция „Медицински дейности” за месец ноември - 2017 г. - 05.12.2017
 • Дейност на дирекция ,,Надзор на заразните болести”– месец октомври 2017 г. - 08.11.2017
 • Заболяемост от остри заразни и паразитни болести в Силистренска област през месец октомври 2017 г. - 08.11.2017
 • Дейност на дирекция "Обществено здраве" през месец октомври 2017 г. - 07.11.2017
 • Дейност на дирекция „Медицински дейности” за месец октомври - 2017 г. - 06.11.2017