Информационен бюлетин

27/12/2010
търсене
Наименование
 • Месечен бюлетин за дейността на инспекцията по контрола на тютюнопушенето за месец юни 2018 г. - 04.07.2018
 • Дейност на дирекция "Обществено здраве" през месец май 2018 г. - 08.06.2018
 • Дейност на дирекция ,,Надзор на заразните болести”– месец май 2018 г. - 07.06.2018
 • Заболяемост от остри заразни и паразитни болести в Силистренска област през месец май 2018 г. - 07.06.2018
 • Дейност на дирекция „Медицински дейности” за месец май - 2018 г. - 05.06.2018
 • Месечен бюлетин за дейността на инспекцията по контрола на тютюнопушенето за месец май 2018 г. - 04.06.2018
 • Дейност на дирекция "Обществено здраве" през месец април 2018 г. - 16.05.2018
 • Дейност на дирекция ,,Надзор на заразните болести”– месец април 2018 г. - 09.05.2018
 • Заболяемост от остри заразни и паразитни болести в Силистренска област през месец април 2018 г. - 09.05.2018
 • Дейност на дирекция „Медицински дейности” за месец април - 2018 г. - 04.05.2018
 • Месечен бюлетин за дейността на инспекцията по контрола на тютюнопушенето за месец април 2018 г. - 03.05.2018
 • Дейност на дирекция "Обществено здраве" през месец март 2018 г. - 12.04.2018
 • Месечен бюлетин за дейността на инспекцията по контрола на тютюнопушенето за месец март 2018 г. - 05.04.2018
 • Дейност на дирекция ,,Надзор на заразните болести”– месец март 2018 г. - 04.04.2018
 • Заболяемост от остри заразни и паразитни болести в Силистренска област през месец март 2018 г. - 04.04.2018
 • Дейност на дирекция „Медицински дейности” за месец март - 2018 г. - 03.04.2018
 • Дейност на дирекция "Обществено здраве" през месец февруари 2018 г. - 08.03.2018
 • Дейност на дирекция ,,Надзор на заразните болести”– месец февруари 2018 г. - 07.03.2018
 • Заболяемост от остри заразни и паразитни болести в Силистренска област през месец февруари 2018 г. - 07.03.2018
 • Дейност на дирекция „Медицински дейности” за месец февруари - 2018 г. - 06.03.2018