РКМЕ и ТЕЛК

16/1/2018
ДОКУМЕНТИ ЗА ТЕЛК СЕ ПОДАВАТ В РЕГИОНАЛНА КАРТОТЕКА НА МЕДИЦИНСКАТА ЕКСПЕРТИЗА (РКМЕ)
в сградата на РЗИ-Силистра на адрес- гр. Силистра   
ул. "Петър Мутафчиев" № 82, ет. 1 , стая № 120, тел. 086 816 138 
 
РАБОТНО ВРЕМЕ
с граждани от 8.30 до 14.30 ч. всеки работен ден
 
  
 
ТЕЛК при „МБАЛ- СИЛИСТРА“ АД
Адрес: гр. Силистра, ул. „Петър Мутафчиев“ № 80, ет. 2,  в сградата на „МЦ-Силистра“ ЕООД
 
Със заповед №516/08.03.2021г. на изп. директор на МБАЛ-Силистра е определен следния състав на ТЕЛК при „МБАЛ- СИЛИСТРА“АД:
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: д-р Сашко Симеонов – специалист по хирургия
ЧЛЕНОВЕ:
д-р Ангел Господинов - специалист по нервни болести
д-р Тодор Тодоров – специалист по вътрешни болести
д-р Бисер Касабов - специалист по вътрешни болести
д-р Невин Чаушева - специалист по педиатрия
РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ:
д-р Валентин Драганов - специалист по хирургия
д-р Снежана Христова- специалист по психиатрия
д-р Петър Дончев-специалист по ортопедия и травматология
д-р Мирена Сапунджиева- специалист по пневмология и фтизиатрия
д-р Марияна Касабова- специалист по пневмология и фтизиатрия
д-р Валериа Георгиева- специалист по очни болести
д-р Волен Костов- специалист по очни болести
 
Работно време: от понеделник до петък
от 07.30 часа до 15.30 часа      
Заседава в кабинети  №№ 7, 8, 10 и 16
тел. 086/ 52-25-11
тел. 086/ 52-25-10