Пациентски организации

6/4/2023
Областни структури на представителни организации за защита правата на пациентите.
 
 
Лице за контакт: Петранка Атанасова Войкова
Тел.: 0884 337 232
email: voikova70@mail.bg
7500 Силистра, ул.“Бойка Войвода“ № 11
 
 
 
Лице за контакт: Мария Стоянова
Тел:0884031112
email:silistra@bgpatients.org
общ.Тутракан, с.Старо село, ул. "Росица" №8