Административно обслужване

13/12/2010
Препоръки за комуникация на граждани и организации с администрацията на Регионална здравна инспекция - Силистра във връзка с установените случаи на COVID-19 у нас
Във връзка с установените в Република България случаи с COVID-19 РЗИ-Силистра предприема мерки за превенция, с цел спиране разпространението на корона вируса. С оглед спазването на препоръките за ограничаване на контактите, инспекцията препоръчва на гражданите и юридическите лица да се въздържат от посещения  в Центъра за административно обслужване. Те могат да заявяват исканите от тях услуги посредством Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ), чрез имейл, чрез телефонно обаждане, чрез услугите на Български пощи или на куриерските фирми:
  • С РЗИ-Силистра можете да се свържете посредством Системата за сигурно електронно връчване (edelivery.egov.bg/Account/Login). Регистрацията в Системата се осъществява чрез персонален идентификационен код (ПИК) на НОИ или с Квалифициран електронен подпис (КЕП). ССЕВ замества класическия метод за препоръчана поща с обратна разписка и чрез нея могат да се подават писма, жалби, сигнали, предложения, заявления за достъп до обществена информация и т. н.
  • Сигнали могат да бъдат подавани на електронен адрес: info@rzi-silistra.com или   anticorruption@rzi-silistra.comНа телефон 086/816119 може да задавате Вашите въпроси от общ характер, имащи отношение към правомощията и функциите на РЗИ-Силистра.
  • Писма, жалби, предложения, заявления за достъп до обществена информация, искания за оказване на административни услуги  и т.н.  можете да адресирате до електронен адрес: office@rzi-silistra.com или info@rzi-silistra.com. На телефони: 086/816118 и 086-/816117  може да се свържете  със служител от Центъра за административно обслужване на РЗИ-Силистра за да изберете най-удачния вариант за заявяване на исканата от вас услуга и за получаване на издадения административен акт.
  • Своите въпроси относно COVID-19 може да задавате на телефон 0879 170186. Информация за новия коронавирус може да намерите и на официалните интернет страници на РЗИ-Силистра в рубриката „Важно за кронавируса“  и на МЗ в рубриката „Информация за коронавирус COVID-19/За граждани и За медицински специалисти“.