Електронни административни услуги

27/8/2021
 
 
Подаването на електронни документи от граждани и юридически лица, свързани с извършването на електронни административни услуги,  се осъществява чрез официалната електронна поща на РЗИ Силистра –info@rzi-silistra.com, след подписване на документите с електронен подпис /КЕП/.
Моля, запознайте се с инструкцията за ползване на електронните услуги
 
Електронните административните услуги, предоставяни от РЗИ-Силистра, са достъпни за граждани и юридически лица чрез Единния портал за достъп до електронни административни услуги (ЕПДЕАУ)
 
Препоръчително е да притежавате профил в Системата  за сигурно електронно връчване  и портала за електронни плащания като  регистрацията се осъществява чрез Квалифициран електронен подпис (КЕП), ПИК на НАП или с ПИК на НОИ.
 
Единен портал за достъп до електронни административни услуги (ЕПДЕАУ) https://egov.bg/wps/portal/egov/nachalo
 
Единна входна точка за електронни плащания към доставчици на електронни административни услуги: https://pay.egov.bg/
 
№ от Регистъра на услугите Наименование на  административните услуги
Срок за извърш
ване до …
Дължи
ма такса
Основание за определяне на  таксата
2  Предоставяне на достъп до обществена информация 14 дни   зап. № ЗМФ - 1472 / 29.11.2011 г.
882  Заличаване от регистъра на обектите с обществено  предназначение 10 дни няма  
1793 Издаване на удостоверение за регистрация на лицата, практикуващи  неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве 15дни 100 лв Чл.11 от ТТ по ЗЗ
1088 Заличаване от Регистъра на лицата, практикуващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве 15дни    
1336 7 дни    
881
Изготвяне на протокол  за извършена проверка във връзка с издаване на  лицензия  за търговия на едро или дребно за съхраняване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества 15 дни    
341 Предоставяне на специални формуляри на аптеки за поръчка на лекарствени продукти, съдържащи  наркотични вещества 1 ден Цени на МЗ Протокол на МЗ
1660      
2961 Издаване на хигиенно заключение за проектна документация 14 дни 65 лв. Чл.21 б от ТТ по 33
467 Издаване на международен сертификат за имунизации 2 дни 33 лв Чл.10 от ТТ по ЗЗ
1796 Издаване на  свидетелство за имунизационно  състояние 2 дни 10 лв Чл.29г от ТТ по ЗЗ код 06.01
686
 
1) до 1000 бруто регистър тона
2) от 1001 до 3000 бруто регистър тона
3) от 3001 до 10 000 бруто регистър тона
4) над 10 000 бруто регистър тона
3 дни
1)230лв
2)290лв
3)330лв
4)370лв
Чл.9 от ТТ по ЗЗ
1573 Издаване на хигиенно заключение  за получаване на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека 14 дни 93 лв Чл.20 от ТТ по ЗЗ
1349 Издаване на удостоверение за регистрация на  дрогерия      
2241 Издаване на становище за унищожаване на лекарствени продукти 30 дни 33 лв Чл.29 от ТТ по ЗЗ
1552  Вписване в регистъра на обектите с обществено предназначение 44 дни няма  
2133  Издаване на удостоверение на осигурителен стаж (УП3) 14 дни
няма
 
2134  Издаване на удостоверение на осигурителен доход (УП2) 14 дни няма  
258 Заличаване на регистрация на обект за производство на бутилирани натурални минерални,  изворни и трапезни  води 7 дни няма  
466 45 дни 30 лв Чл.17б от ТТ по ЗЗ
477 3 дни 6 лв Чл.35 от ТТ по ЗЗ
685 Издаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина 10 дни няма  
1350 Изготвяне на здравна оценка на седмичните учебни разписания на ученици 15 дни 18 лв Чл.29г от ТТ по ЗЗ  Код 01.13.25
1795 10 дни 123 лв Чл.21aот ТТ по ЗЗ
259 Издаване на здравно заключение за съгласуване на проект на общ/подробен устройствен план 14 дни 55 лв Чл.21 в от ТТ по ЗЗ
1870 Издаване на здравно заключение за съгласуване на  инвестиционен проект 14 дни 65 лв Чл.21 б от ТТ по ЗЗ
1338 14 дни 63 лв Чл.22 от ТТ по ЗЗ
1553 30 дни 125 лв Чл.5 от ТТ по ЗЗ
1089 24 часа 20 лв Чл.6 от ТТ по ЗЗ
1102 Регистрация и заверка на лична здравна книжка 1 ден 3 лв. чл.33 от ТТ от ЗЗ
3047 10 дни 40 лв. Чл.28 а от ТТ по ЗЗ