Административно обслужване

13/12/2010
Препоръки за комуникация на граждани и организации с администрацията на Регионална здравна инспекция - Силистра
Гражданите могат да контактуват с РЗИ-Силистра чрез: Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ), чрез имейл, чрез телефонно обаждане, чрез лицензирани пощенски оператори:
  • С РЗИ-Силистра можете да се свържете посредством Системата за сигурно електронно връчване (edelivery.egov.bg/Account/Login). Регистрацията в Системата се осъществява чрез персонален идентификационен код (ПИК) на НОИ или с Квалифициран електронен подпис (КЕП). ССЕВ замества класическия метод за препоръчана поща с обратна разписка и чрез нея могат да се подават писма, жалби, сигнали, предложения, заявления за достъп до обществена информация и т. н.
  • Сигнали могат да бъдат подавани на електронен адрес: info@rzi-silistra.com или   anticorruption@rzi-silistra.comНа телефон 086/816119 може да задавате Вашите въпроси от общ характер, имащи отношение към правомощията и функциите на РЗИ-Силистра.
  • Писма, жалби, предложения, заявления за достъп до обществена информация, искания за оказване на административни услуги  и т.н.  можете да адресирате до електронен адрес: office@rzi-silistra.com или info@rzi-silistra.com. На телефони: 086/816118 и 086-/816117  може да се свържете  със служител от Центъра за административно обслужване на РЗИ-Силистра за да изберете най-удачния вариант за заявяване на исканата от вас услуга и за получаване на издадения административен акт.
  • Сигнали за нарушениея по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения могат да се подават чрез:
    Електронна поща: signali@rzi-silistra.com
    Телефон: 0876/614900; 086/816115
  • Пощенска услуга на адрес: гр. Силистра, ул. „Петър Мутафчиев“  № 82.