Информационен бюлетин

27/12/2010
търсене
Наименование
 • ДЕЙНОСТ НА ДИРЕКЦИЯ „ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ” ПРЕЗ МЕСЕЦ МАЙ 2024г. - 10.06.2024
 • МЕСЕЧЕН БЮЛЕТИН ЗА ДЕЙНОСТТА НА ИНСПЕКЦИЯТА ПО КОНТРОЛА НА ТЮТЮНОПУШЕНЕТО В ПЕРИОДА М. МАЙ 2024г. - 10.06.2024
 • ДЕЙНОСТ НА ДИРЕКЦИЯ „МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ” през месец май 2024г. - 06.06.2024
 • Дейност на дирекция ,,Надзор на заразните болести” – месец Май 2024 г. - 04.06.2024
 • ДЕЙНОСТ НА ДИРЕКЦИЯ  „ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ” ПРЕЗ МЕСЕЦ АПРИЛ 2024г. - 14.05.2024
 • МЕСЕЧЕН БЮЛЕТИН ЗА ДЕЙНОСТТА НА ИНСПЕКЦИЯТА ПО КОНТРОЛА НА ТЮТЮНОПУШЕНЕТО В ПЕРИОДА М. АПРИЛ 2024г. - 14.05.2024
 • ДЕЙНОСТ НА ДИРЕКЦИЯ „МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ” през месец април 2024г. - 09.05.2024
 • Дейност на дирекция ,,Надзор на заразните болести” – месец Април 2024 г. - 08.05.2024
 • ДЕЙНОСТ НА ДИРЕКЦИЯ  „ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ” ПРЕЗ МЕСЕЦ МАРТ 2024г. - 11.04.2024
 • МЕСЕЧЕН  БЮЛЕТИН ЗА  ДЕЙНОСТТА  НА  ИНСПЕКЦИЯТА ПО КОНТРОЛА  НА ТЮТЮНОПУШЕНЕТО В  ПЕРИОДА  М. МАРТ 2024г. - 11.04.2024
 • Дейност на дирекция ,,Надзор на заразните болести” – месец Март 2024 г. - 10.04.2024
 • ДЕЙНОСТ НА ДИРЕКЦИЯ „МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ” през месец март 2024г. - 09.04.2024
 • ДЕЙНОСТ НА ДИРЕКЦИЯ „ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ” ПРЕЗ МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2024г. - 11.03.2024
 • МЕСЕЧЕН БЮЛЕТИН ЗА ДЕЙНОСТТА НА ИНСПЕКЦИЯТА ПО КОНТРОЛА НА ТЮТЮНОПУШЕНЕТО В ПЕРИОДА М. ФЕВРУАРИ 2024г. - 11.03.2024
 • Дейност на дирекция ,,Надзор на заразните болести” – месец Февруари 2024 г. - 11.03.2024
 • ДЕЙНОСТ НА ДИРЕКЦИЯ „МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ” през месец февруари 2024г. - 07.03.2024
 • Дейност на дирекция  ,,Надзор на заразните болести” – месец  Януари 2024 г. - 09.02.2024
 • ДЕЙНОСТ НА ДИРЕКЦИЯ „МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ” през месец януари 2024г. - 09.02.2024
 • ДЕЙНОСТ НА ДИРЕКЦИЯ  „ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ” ПРЕЗ МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2024г. - 09.02.2024
 • Дейност на дирекция ,,Надзор на заразните болести” – месец Декември 2023 г. - 16.01.2024