Информационен бюлетин

27/12/2010
търсене
Наименование
 • ДЕЙНОСТ НА ДИРЕКЦИЯ  „ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ” ПРЕЗ МЕСЕЦ МАРТ 2024г. - 11.04.2024
 • МЕСЕЧЕН  БЮЛЕТИН ЗА  ДЕЙНОСТТА  НА  ИНСПЕКЦИЯТА ПО КОНТРОЛА  НА ТЮТЮНОПУШЕНЕТО В  ПЕРИОДА  М. МАРТ 2024г. - 11.04.2024
 • Дейност на дирекция ,,Надзор на заразните болести” – месец Март 2024 г. - 10.04.2024
 • ДЕЙНОСТ НА ДИРЕКЦИЯ „МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ” през месец март 2024г. - 09.04.2024
 • ДЕЙНОСТ НА ДИРЕКЦИЯ „ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ” ПРЕЗ МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2024г. - 11.03.2024
 • МЕСЕЧЕН БЮЛЕТИН ЗА ДЕЙНОСТТА НА ИНСПЕКЦИЯТА ПО КОНТРОЛА НА ТЮТЮНОПУШЕНЕТО В ПЕРИОДА М. ФЕВРУАРИ 2024г. - 11.03.2024
 • Дейност на дирекция ,,Надзор на заразните болести” – месец Февруари 2024 г. - 11.03.2024
 • ДЕЙНОСТ НА ДИРЕКЦИЯ „МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ” през месец февруари 2024г. - 07.03.2024
 • Дейност на дирекция  ,,Надзор на заразните болести” – месец  Януари 2024 г. - 09.02.2024
 • ДЕЙНОСТ НА ДИРЕКЦИЯ „МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ” през месец януари 2024г. - 09.02.2024
 • ДЕЙНОСТ НА ДИРЕКЦИЯ  „ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ” ПРЕЗ МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2024г. - 09.02.2024
 • Дейност на дирекция ,,Надзор на заразните болести” – месец Декември 2023 г. - 16.01.2024
 • ДЕЙНОСТ НА ДИРЕКЦИЯ  „ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ” ПРЕЗ МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2023г. - 08.01.2024
 • МЕСЕЧЕН БЮЛЕТИН ЗА ДЕЙНОСТТА НА ИНСПЕКЦИЯТА ПО КОНТРОЛА НА ТЮТЮНОПУШЕНЕТО В ПЕРИОДА М. ДЕКЕМВРИ 2023г. - 08.01.2024
 • ДЕЙНОСТ НА ДИРЕКЦИЯ „МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ” през месец декември 2023г. - 05.01.2024
 • РАБОТНО ВРЕМЕ НА ИМУНИЗАЦИОННИТЕ ПУНКТОВЕ В ОБЛ.СИЛИСТРА ЗА ВАКСИНАЦИЯ СРЕЩУ КОВИД 19 - 02.01.2024
 • Дейност на дирекция  ,,Надзор на заразните болести” – месец Ноември 2023 г. - 15.12.2023
 • ДЕЙНОСТ НА ДИРЕКЦИЯ „ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ” ПРЕЗ МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2023г. - 08.12.2023
 • МЕСЕЧЕН БЮЛЕТИН ЗА ДЕЙНОСТТА НА ИНСПЕКЦИЯТА ПО КОНТРОЛА НА ТЮТЮНОПУШЕНЕТО В ПЕРИОДА М. НОЕМВРИ 2023г. - 08.12.2023
 • ДЕЙНОСТ НА ДИРЕКЦИЯ „МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ” през месец ноември 2023г. - 06.12.2023