Информационен бюлетин

27/12/2010
търсене
Наименование
 • Месечен бюлетин за дейността на инспекцията по контрола на тютюнопушенето за месец октомври 2017 г. - 03.11.2017
 • Дейност на дирекция "Обществено здраве" през месец септември 2017 г. - 09.10.2017
 • Дейност на дирекция ,,Надзор на заразните болести”– месец септември 2017 г. - 06.10.2017
 • Заболяемост от остри заразни и паразитни болести в Силистренска област през месец септември 2017 г. - 06.10.2017
 • Дейност на дирекция „Медицински дейности” за месец септември - 2017 г. - 05.10.2017
 • Месечен бюлетин за дейността на инспекцията по контрола на тютюнопушенето за месец септември 2017 г. - 03.10.2017
 • Дейност на дирекция "Обществено здраве" през месец август 2017 г. - 08.09.2017
 • Дейност на дирекция „Медицински дейности” за месец август - 2017 г. - 07.09.2017
 • Месечен бюлетин за дейността на инспекцията по контрола на тютюнопушенето за месец август 2017 г. - 05.09.2017
 • Дейност на дирекция ,,Надзор на заразните болести”– месец август 2017 г. - 04.09.2017
 • Заболяемост от остри заразни и паразитни болести в Силистренска област през месец август 2017 г. - 04.09.2017
 • Дейност на дирекция "Обществено здраве" през месец юли 2017 г. - 07.08.2017
 • Дейност на дирекция ,,Надзор на заразните болести”– месец юли 2017 г. - 04.08.2017
 • Заболяемост от остри заразни и паразитни болести в Силистренска област през месец юли 2017 г. - 04.08.2017
 • Месечен бюлетин за дейността на инспекцията по контрола на тютюнопушенето за месец юли 2017 г. - 04.08.2017
 • Дейност на дирекция „Медицински дейности” за месец юли - 2017 г. - 02.08.2017
 • Дейност на дирекция "Обществено здраве" през месец юни 2017 г. - 06.07.2017
 • Дейност на дирекция ,,Надзор на заразните болести”– месец юни 2017 г. - 05.07.2017
 • Заболяемост от остри заразни и паразитни болести в Силистренска област през месец юни 2017 г. - 05.07.2017
 • Дейност на дирекция „Медицински дейности” за месец юни - 2017 г. - 04.07.2017