Информационен бюлетин

27/12/2010
търсене
Наименование
 • Дейност на дирекция „Медицински дейности” през месец април 2019г. - 10.05.2019
 • ДЕЙНОСТ НА ДИРЕКЦИЯ „ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ” ПРЕЗ МЕСЕЦ АПРИЛ 2019 г. - 10.05.2019
 • Месечен бюлетин за дейността на инспекцията по контрола на тютюнопушенето за месец март 2019 г. - 09.04.2019
 • Дейност на дирекция "Обществено здраве" през месец март 2019 г. - 09.04.2019
 • Дейност на дирекция ,,Надзор на заразните болести” – месец март 2019 г. - 09.04.2019
 • Заболяемост от остри заразни и паразитни болести в Силистренска област през месец март 2019 г. - 09.04.2019
 • Дейност на дирекция „Медицински дейности” за месец март - 2019 г. - 08.04.2019
 • Справка за заразните и паразитни болести в Силистренска област за седмицата от 1 април до 7 април 2019 г. - 08.04.2019
 • Справка за заразните и паразитни болести в Силистренска област за седмицата от 25 март до 31 март 2019 г. - 01.04.2019
 • Справка за заразните и паразитни болести в Силистренска област за седмицата от 18 март до 24 март 2019 г. - 25.03.2019
 • Справка за заразните и паразитни болести в Силистренска област за седмицата от 11 март до 17 март 2019 г. - 18.03.2019
 • Справка за заразните и паразитни болести в Силистренска област за седмицата от 4 март до 10 март 2019 г. - 11.03.2019
 • Дейност на дирекция ,,Надзор на заразните болести” – месец февруари 2019 г. - 08.03.2019
 • Заболяемост от остри заразни и паразитни болести в Силистренска област през месец февруари 2019 г. - 08.03.2019
 • Дейност на дирекция "Обществено здраве" през месец февруари 2019 г. - 07.03.2019
 • Дейност на дирекция „Медицински дейности” за месец февруари - 2019 г. - 06.03.2019
 • Справка за заразните и паразитни болести в Силистренска област за седмицата от 25 февруари до 3 март 2019 г. - 05.03.2019
 • Месечен бюлетин за дейността на инспекцията по контрола на тютюнопушенето за месец февруари 2019 г. - 05.03.2019
 • Справка за заразните и паразитни болести в Силистренска област за седмицата от 18 до 24 февруари 2019 г. - 25.02.2019
 • Дейност на дирекция "Обществено здраве" през месец януари 2019 г. - 20.02.2019