Информационен бюлетин

27/12/2010
търсене
Наименование
 • Месечен бюлетин за дейността на инспекцията по контрола на тютюнопушенето за месец юни 2017 г. - 04.07.2017
 • Дейност на дирекция "Обществено здраве" през месец май 2017 г. - 08.06.2017
 • Дейност на дирекция „Медицински дейности” за месец май - 2017 г. - 06.06.2017
 • Дейност на дирекция ,,Надзор на заразните болести”– месец май 2017 г. - 02.06.2017
 • Заболяемост от остри заразни и паразитни болести в Силистренска област през месец май 2017 г. - 02.06.2017
 • Месечен бюлетин за дейността на инспекцията по контрола на тютюнопушенето за месец май 2017 г. - 02.06.2017
 • Дейност на дирекция "Обществено здраве" през месец април 2017 г. - 05.05.2017
 • Дейност на дирекция „Медицински дейности” за месец април - 2017 г. - 05.05.2017
 • Месечен бюлетин за дейността на инспекцията по контрола на тютюнопушенето за месец април 2017 г. - 05.05.2017
 • Дейност на дирекция ,,Надзор на заразните болести”– месец април 2017 г. - 05.05.2017
 • Заболяемост от остри заразни и паразитни болести в Силистренска област през месец април 2017 г. - 05.05.2017
 • Дейност на дирекция ,,Надзор на заразните болести”– месец март 2017 г. - 07.04.2017
 • Заболяемост от остри заразни и паразитни болести в Силистренска област през месец март 2017 г. - 07.04.2017
 • Дейност на дирекция „Медицински дейности” за месец март - 2017 г. - 07.04.2017
 • Дейност на дирекция "Обществено здраве" през месец март 2017 г. - 06.04.2017
 • Месечен бюлетин за дейността на инспекцията по контрола на тютюнопушенето за месец март 2017 г. - 04.04.2017
 • Дейност на дирекция „Медицински дейности” за месец февруари - 2017 г. - 10.03.2017
 • Дейност на дирекция "Обществено здраве" през месец февруари 2017 г. - 09.03.2017
 • Дейност на дирекция ,,Надзор на заразните болести”– месец февруари 2017 г. - 09.03.2017
 • Заболяемост от остри заразни и паразитни болести в Силистренска област през месец февруари 2017 г. - 09.03.2017