Информационен бюлетин

27/12/2010
търсене
Наименование
 • ДЕЙНОСТ НА ДИРЕКЦИЯ „ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ“ ЗА МЕСЕЦ ЮНИ 2015 Г. - 08.07.2015
 • Дейност на дирекция ,,Надзор на заразните болести”– месец юни 2015 г. - 08.07.2015
 • Заболяемост от остри заразни и паразитни болести в Силистренска област през месец Юни 2015 г. - 08.07.2015
 • Дейност на дирекция „Медицински дейности” за месец Юни - 2015 г. - 07.07.2015
 • Седмичен бюлетин за дейността на инспекцията по контрола на тютюнопушенето за периода 26.06.2015 г. – 02.07.2015 г. - 03.07.2015
 • Седмичен бюлетин за дейността на инспекцията по контрола на тютюнопушенето за периода 19.06.2015 г. – 25.06.2015 г. - 26.06.2015
 • Седмичен бюлетин за дейността на инспекцията по контрола на тютюнопушенето за периода 12.06.2015 г. – 18.06.2015 г. - 19.06.2015
 • Седмичен бюлетин за дейността на инспекцията по контрола на тютюнопушенето за периода 05.06.2015 – 11.06.2015 г. - 12.06.2015
 • ДЕЙНОСТ НА ДИРЕКЦИЯ „ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ“ ЗА МЕСЕЦ МАЙ 2015 Г. - 08.06.2015
 • Дейност на дирекция „Медицински дейности” за месец Май - 2015 г. - 08.06.2015
 • Седмичен бюлетин за дейността на инспекцията по контрола на тютюнопушенето за периода 29.05.2015 – 04.06.2015 г. - 05.06.2015
 • Дейност на дирекция ,,Надзор на заразните болести”– месец май 2015 г. - 05.06.2015
 • Заболяемост от остри заразни и паразитни болести в Силистренска област през месец Май 2015 г. - 05.06.2015
 • Седмичен бюлетин за дейността на инспекцията по контрола на тютюнопушенето за периода 22.05.2015 – 28.05.2015 г. - 29.05.2015
 • Седмичен бюлетин за дейността на инспекцията по контрола на тютюнопушенето за периода 15.05.2015 – 21.05.2015 г. - 22.05.2015
 • Седмичен бюлетин за дейността на инспекцията по контрола на тютюнопушенето за периода 08.05.2015 – 14.05.2015 г. - 15.05.2015
 • ДЕЙНОСТ НА ДИРЕКЦИЯ „ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ“ ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ 2015 Г. - 11.05.2015
 • Дейност на дирекция „Медицински дейности” за месец Април - 2015 г. - 11.05.2015
 • Седмичен бюлетин за дейността на инспекцията по контрола на тютюнопушенето за периода 01.05.2015 – 07.05.2015 г. - 08.05.2015
 • Дейност на дирекция ,,Надзор на заразните болести”– месец Април 2015 г. - 04.05.2015