Информационен бюлетин

27/12/2010
търсене
Наименование
 • Справка за заразните и паразитни болести в Силистренска област за седмицата от 11 до 17 февруари 2019 г. - 18.02.2019
 • Дейност на дирекция ,,Надзор на заразните болести” – месец януари 2019 г. - 12.02.2019
 • Заболяемост от остри заразни и паразитни болести в Силистренска област през месец януари 2019 г. - 12.02.2019
 • Справка за заразните и паразитни болести в Силистренска област за седмицата от 04 до 10 февруари 2019 г. - 11.02.2019
 • Дейност на дирекция „Медицински дейности” за месец януари - 2019 г. - 06.02.2019
 • Месечен бюлетин за дейността на инспекцията по контрола на тютюнопушенето за месец януари 2019 г. - 06.02.2019
 • Дейност на дирекция "Обществено здраве" през месец декември 2018 г. - 14.01.2019
 • Дейност на дирекция ,,Надзор на заразните болести” – месец декември 2018 г. - 11.01.2019
 • Заболяемост от остри заразни и паразитни болести в Силистренска област през месец декември 2018 г. - 11.01.2019
 • Дейност на дирекция „Медицински дейности” за месец декември - 2018 г. - 08.01.2019
 • Месечен бюлетин за дейността на инспекцията по контрола на тютюнопушенето за месец декември 2018 г. - 07.01.2019
 • Дейност на дирекция ,,Надзор на заразните болести” – месец ноември 2018 г. - 07.12.2018
 • Заболяемост от остри заразни и паразитни болести в Силистренска област през месец ноември 2018 г. - 07.12.2018
 • Дейност на дирекция "Обществено здраве" през месец ноември 2018 г. - 07.12.2018
 • Дейност на дирекция „Медицински дейности” за месец ноември - 2018 г. - 04.12.2018
 • Месечен бюлетин за дейността на инспекцията по контрола на тютюнопушенето за месец ноември 2018 г. - 04.12.2018
 • Дейност на дирекция "Обществено здраве" през месец октомври 2018 г. - 13.11.2018
 • Дейност на дирекция „Медицински дейности” за месец октомври - 2018 г. - 09.11.2018
 • Дейност на дирекция ,,Надзор на заразните болести” – месец октомври 2018 г. - 09.11.2018
 • Заболяемост от остри заразни и паразитни болести в Силистренска област през месец октомври 2018 г. - 09.11.2018