Информационен бюлетин

27/12/2010
търсене
Наименование
 • Заболяемост от остри заразни и паразитни болести в Силистренска област - 08.06.2011
 • Дейност на дирекция „Надзор на заразните болести” - 08.06.2011
 • Дейност на дирекция "Здравен контрол" - 06.06.2011
 • Заболяемост от остри заразни и паразитни болести в Силистренска област - 11.05.2011
 • Дейност на дирекция „Надзор на заразните болести” - 11.05.2011
 • Дейност на дирекция "Здравен контрол" - 11.05.2011
 • Дейност на дирекция "Здравен контрол" - 11.04.2011
 • Дейност на дирекция "Надзор на заразните болести" - 06.04.2011
 • Заболяемост от остри заразни и паразитни болести в Силистренска област - 06.04.2011
 • Световен ден на здравето - 06.04.2011
 • Тематична проверка - тютюнопушене - 05.04.2011
 • Дейност на дирекция "Надзор на заразните болести" - 11.03.2011
 • Заболяемост от остри заразни и паразитни болести в Силистренска област - 11.03.2011
 • Дейност на дирекция "Здравен контрол" - 11.03.2011
 • Дейност на дирекция "Надзор на заразните болести" - 17.02.2011
 • Дейност на дирекция "Здравен контрол" - 14.02.2011
 • Заболяемост от остри заразни и паразитни болести в Силистренска област - 14.02.2011
 • Дейност на дирекция "Здравен контрол" - 13.12.2010
 • Дейност на дирекция "Надзор на заразните болести" - 13.12.2010
 • Заболяемост от остри заразни и паразитни болести в Силистренска област - 13.12.2010