Информационен бюлетин

27/12/2010
търсене
Наименование
 • Заболяемост от остри заразни и паразитни болести в Силистренска област през месец ноември 2016 г. - 07.12.2016
 • Дейност на дирекция „Медицински дейности” за месец ноември - 2016 г. - 05.12.2016
 • Седмичен бюлетин за дейността на инспекцията по контрола на тютюнопушенето за периода 25.11.2016 г. – 01.12.2016 г. - 02.12.2016
 • Седмичен бюлетин за дейността на инспекцията по контрола на тютюнопушенето за периода 18.11.2016 г. – 24.11.2016 г. - 25.11.2016
 • Седмичен бюлетин за дейността на инспекцията по контрола на тютюнопушенето за периода 11.11.2016 г. – 17.11.2016 г. - 18.11.2016
 • Седмичен бюлетин за дейността на инспекцията по контрола на тютюнопушенето за периода 04.11.2016 г. – 10.11.2016 г. - 11.11.2016
 • Дейност на дирекция „Медицински дейности” за месец октомври - 2016 г. - 09.11.2016
 • Дейност на дирекция ,,Надзор на заразните болести”– месец октомври 2016 г. - 08.11.2016
 • Заболяемост от остри заразни и паразитни болести в Силистренска област през месец октомври 2016 г. - 08.11.2016
 • Дейност на дирекция "Обществено здраве" през месец октомври 2016 г. - 08.11.2016
 • Седмичен бюлетин за дейността на инспекцията по контрола на тютюнопушенето за периода 28.10.2016 г. – 03.11.2016 г. - 04.11.2016
 • Седмичен бюлетин за дейността на инспекцията по контрола на тютюнопушенето за периода 21.10.2016 г. – 27.10.2016 г. - 28.10.2016
 • Седмичен бюлетин за дейността на инспекцията по контрола на тютюнопушенето за периода 14.10.2016 г. – 20.10.2016 г. - 21.10.2016
 • Седмичен бюлетин за дейността на инспекцията по контрола на тютюнопушенето за периода 07.10.2016 г. – 13.10.2016 г. - 14.10.2016
 • Дейност на дирекция ,,Надзор на заразните болести”– месец септември 2016 г. - 12.10.2016
 • Заболяемост от остри заразни и паразитни болести в Силистренска област през месец септември 2016 г. - 12.10.2016
 • Дейност на дирекция „Медицински дейности” за месец септември - 2016 г. - 10.10.2016
 • Седмичен бюлетин за дейността на инспекцията по контрола на тютюнопушенето за периода 30.09.2016 г. – 06.10.2016 г. - 07.10.2016
 • Дейност на дирекция "Обществено здраве" през месец септември 2016 г. - 07.10.2016
 • Седмичен бюлетин за дейността на инспекцията по контрола на тютюнопушенето за периода 23.09.2016 г. – 29.09.2016 г. - 30.09.2016