Информационен бюлетин

27/12/2010
търсене
Наименование
 • Заболяемост от остри заразни и паразитни болести в Силистренска област - 08.02.2012
 • Дейност на дирекция „Медицински дейности” - 17.01.2012
 • Заболяемост от остри заразни и паразитни болести в Силистренска област - 09.01.2012
 • Дейност на дирекция "Надзор на заразните болести" - 09.01.2012
 • Дейност на дирекция "Здравен контрол" - 09.01.2012
 • Дейност на дирекция „Медицински дейности” - 09.12.2011
 • Дейност на дирекция "Здравен контрол" - 09.12.2011
 • Заболяемост от остри заразни и паразитни болести в Силистренска област - 07.12.2011
 • Дейност на дирекция "Надзор на заразните болести" - 07.12.2011
 • Дейност на Дирекция „Медицински дейности” - 14.11.2011
 • Заболяемост от остри заразни и паразитни болести в Силистренска област - 09.11.2011
 • Дейност на дирекция "Надзор на заразните болести" - 09.11.2011
 • Дейност на дирекция "Здравен контрол" - 07.11.2011
 • Резултати от тематичната проверка по прилагането на Наредба № 6 - 03.11.2011
 • Проверки във връзка с наредба № 6 - 12.10.2011
 • Заболяемост от остри заразни и паразитни болести в Силистренска област - 05.10.2011
 • Дейност на дирекция "Надзор на заразните болести" - 05.10.2011
 • Дейност на дирекция "Здравен контрол" - 05.10.2011
 • Проверки във връзка с наредба № 6 - 28.09.2011
 • Дейност на дирекция "Здравен контрол" - 08.09.2011