Информационен бюлетин

27/12/2010
търсене
Наименование
 • Дейност на дирекция „Медицински дейности” през месец октомври 2019г. - 06.11.2019
 • ДЕЙНОСТ НА ДИРЕКЦИЯ „ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ” ПРЕЗ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2019 г. - 08.10.2019
 • Дейност на дирекция ,,Надзор на заразните болести” – месец Септември 2019 г. - 07.10.2019
 • Заболяемост от остри заразни и паразитни болести в Силистренска област през месец септември 2019 г. - 07.10.2019
 • МЕСЕЧЕН БЮЛЕТИН ЗА ДЕЙНОСТТА НА ИНСПЕКЦИЯТА ПО КОНТРОЛА НА ТЮТЮНОПУШЕНЕТО В ПЕРИОДА М. СЕПТЕМВРИ 2019 г. - 04.10.2019
 • Дейност на дирекция „Медицински дейности” през месец септември 2019г. - 03.10.2019
 • МЕСЕЧЕН БЮЛЕТИН ЗА ДЕЙНОСТТА НА ИНСПЕКЦИЯТА ПО КОНТРОЛА НА ТЮТЮНОПУШЕНЕТО В ПЕРИОДА М. АВГУСТ 2019 г. - 12.09.2019
 • ДЕЙНОСТ НА ДИРЕКЦИЯ „ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ” ПРЕЗ МЕСЕЦ АВГУСТ 2019 г. - 11.09.2019
 • Дейност на дирекция ,,Надзор на заразните болести” – месец Август 2019 г. - 05.09.2019
 • Заболяемост от остри заразни и паразитни болести в Силистренска област през месец август 2019 г. - 05.09.2019
 • Дейност на дирекция „Медицински дейности” през месец август 2019г. - 04.09.2019
 • МЕСЕЧЕН БЮЛЕТИН ЗА ДЕЙНОСТТА НА ИНСПЕКЦИЯТА ПО КОНТРОЛА НА ТЮТЮНОПУШЕНЕТО В ПЕРИОДА М. ЮЛИ 2019 г. - 12.08.2019
 • ДЕЙНОСТ НА ДИРЕКЦИЯ „ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ” ПРЕЗ МЕСЕЦ ЮЛИ 2019 г. - 08.08.2019
 • Дейност на дирекция ,,Надзор на заразните болести” – месец Юли 2019 г. - 07.08.2019
 • Заболяемост от остри заразни и паразитни болести в Силистренска област през месец Юли 2019 г. - 07.08.2019
 • Дейност на дирекция „Медицински дейности” през месец юли 2019г. - 05.08.2019
 • ДЕЙНОСТ НА ДИРЕКЦИЯ „ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ” ПРЕЗ МЕСЕЦ ЮНИ 2019 г. - 16.07.2019
 • Справка за заразните и паразитни болести в Силистренска област за седмицата от 08 юли до 14 юли 2019г. - 15.07.2019
 • Справка за заразните и паразитни болести в Силистренска област за седмицата от 01 юли до 07 юли 2019г. - 10.07.2019
 • Дейност на дирекция „Медицински дейности” през месец юни 2019г. - 05.07.2019