Информационен бюлетин

27/12/2010
търсене
Наименование
 • Заболяемост от остри заразни и паразитни болести в Силистренска област през месец февруари 2020г. - 10.03.2020
 • ДЕЙНОСТ НА ДИРЕКЦИЯ „ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ” ПРЕЗ МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2019 г. - 13.02.2020
 • МЕСЕЧЕН БЮЛЕТИН ЗА ДЕЙНОСТТА НА ИНСПЕКЦИЯТА ПО КОНТРОЛА НА ТЮТЮНОПУШЕНЕТО В ПЕРИОДА М. ЯНУАРИ 2020 г. - 13.02.2020
 • ДЕЙНОСТ НА ДИРЕКЦИЯ „МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ” през месец януари 2020г. - 10.02.2020
 • Дейност на дирекция ,,Надзор на заразните болести” – месец Януари 2020 г. - 07.02.2020
 • Заболяемост от остри заразни и паразитни болести в Силистренска област през месец януари 2020г. - 07.02.2020
 • ДЕЙНОСТ НА ДИРЕКЦИЯ „ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ” ПРЕЗ МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2019 г. - 14.01.2020
 • МЕСЕЧЕН БЮЛЕТИН ЗА ДЕЙНОСТТА НА ИНСПЕКЦИЯТА ПО КОНТРОЛА НА ТЮТЮНОПУШЕНЕТО В ПЕРИОДА М. ДЕКЕМВРИ 2019 г. - 14.01.2020
 • ДЕЙНОСТ НА ДИРЕКЦИЯ „МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ” през месец Декември 2019г. - 08.01.2020
 • Дейност на дирекция ,,Надзор на заразните болести” – месец Декември 2019 г. - 07.01.2020
 • Заболяемост от остри заразни и паразитни болести в Силистренска област през месец декември 2019 г. - 07.01.2020
 • ДЕЙНОСТ НА ДИРЕКЦИЯ „ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ” ПРЕЗ МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2019 г. - 10.12.2019
 • МЕСЕЧЕН БЮЛЕТИН ЗА ДЕЙНОСТТА НА ИНСПЕКЦИЯТА ПО КОНТРОЛА НА ТЮТЮНОПУШЕНЕТО В ПЕРИОДА М. НОЕМВРИ 2019 г. - 10.12.2019
 • Дейност на дирекция ,,Надзор на заразните болести” – месец Ноември 2019 г. - 06.12.2019
 • Заболяемост от остри заразни и паразитни болести в Силистренска област през месец ноември 2019 г. - 06.12.2019
 • ДЕЙНОСТ НА ДИРЕКЦИЯ „МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ” през месец ноември 2019г. - 05.12.2019
 • МЕСЕЧЕН БЮЛЕТИН ЗА ДЕЙНОСТТА НА ИНСПЕКЦИЯТА ПО КОНТРОЛА НА ТЮТЮНОПУШЕНЕТО В ПЕРИОДА М. ОКТОМВРИ 2019 г. - 11.11.2019
 • ДЕЙНОСТ НА ДИРЕКЦИЯ „ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ” ПРЕЗ МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2019 г. - 11.11.2019
 • Дейност на дирекция ,,Надзор на заразните болести” – месец Октомври 2019 г. - 08.11.2019
 • Заболяемост от остри заразни и паразитни болести в Силистренска област през месец Октомври 2019 г. - 08.11.2019