Информационен бюлетин

27/12/2010
търсене
Наименование
 • ДЕЙНОСТ НА ДИРЕКЦИЯ „ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ“ ЗА МЕСЕЦ ЮНИ 2014 Г. - 10.07.2014
 • Дейност на дирекция „Медицински дейности” за месец Юни - 2014 г. - 08.07.2014
 • Дейност на дирекция ,,Надзор на заразните болести” - месец Юни 2014 г. - 08.07.2014
 • Заболяемост от остри заразни и паразитни болести в Силистренска област през месец Юни 2014 г. - 08.07.2014
 • Седмичен бюлетин за дейността на инспекцията по контрола на тютюнопушенето за периода 27.06.2014 – 03.07.2014 г. - 07.07.2014
 • Седмичен бюлетин за дейността на инспекцията по контрола на тютюнопушенето за периода 20.06.2014 – 26.06.2014 г. - 27.06.2014
 • Седмичен бюлетин за дейността на инспекцията по контрола на тютюнопушенето за периода 13.06.2014 – 19.06.2014 г. - 20.06.2014
 • Седмичен бюлетин за дейността на инспекцията по контрола на тютюнопушенето за периода 06.06.2014 – 12.06.2014 г. - 13.06.2014
 • ДЕЙНОСТ НА ДИРЕКЦИЯ „ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ“ ЗА МЕСЕЦ МАЙ 2014 Г. - 10.06.2014
 • Дейност на дирекция „Медицински дейности” за месец Май - 2014 г. - 09.06.2014
 • Седмичен бюлетин за дейността на инспекцията по контрола на тютюнопушенето за периода 30.05.2014 – 05.06.2014 г. - 06.06.2014
 • Дейност на дирекция ,,Надзор на заразните болести” - месец Май 2014 г. - 05.06.2014
 • Заболяемост от остри заразни и паразитни болести в Силистренска област през месец Май 2014 г. - 05.06.2014
 • Седмичен бюлетин за дейността на инспекцията по контрола на тютюнопушенето за периода 02.05.2014 – 08.05.2014 г. - 30.05.2014
 • Седмичен бюлетин за дейността на инспекцията по контрола на тютюнопушенето за периода 16.05.2014 – 22.05.2014 г. - 23.05.2014
 • Седмичен бюлетин за дейността на инспекцията по контрола на тютюнопушенето за периода 09.05.2014 – 15.05.2014 г. - 16.05.2014
 • ДЕЙНОСТ НА ДИРЕКЦИЯ „ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ“ ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ 2014 Г. - 12.05.2014
 • Дейност на дирекция „Медицински дейности” за месец април - 2014 г. - 12.05.2014
 • Седмичен бюлетин за дейността на инспекцията по контрола на тютюнопушенето за периода 02.05.2014 – 08.05.2014 г. - 12.05.2014
 • Дейност на дирекция ,,Надзор на заразните болести” - месец Април 2014 г. - 08.05.2014