МЕСЕЧЕН БЮЛЕТИН ЗА ДЕЙНОСТТА НА ИНСПЕКЦИЯТА ПО КОНТРОЛА НА ТЮТЮНОПУШЕНЕТО В ПЕРИОДА М. ОКТОМВРИ 2023г.

8/11/2023
Показател
Обекти за хранене и развлечения
Детски и учебни заведения
Лечебни и здравни заведения
Други закрити обществени места по смисъла на §1а от доп. разпоредби на ЗЗ
Открити обществени места по смисъла на чл. 56а от ЗЗ
 
Брой проверки
20
6
9
74
4
Издадени предписания
 
 
 
 
 
Съставени актове
 
 
 
 
 
 
Издадени наказателни постановления/
споразумения
 
 
 
 
 
Обща сума на НП/споразумение