Дейност на дирекция  ,,Надзор на заразните болести” – месец Ноември 2023 г.

15/12/2023
 
І. Текущ здравен контрол
1. Противоепидемичен контрол
 
Здравните инспектори от дирекция ,,Надзор на заразните болести” са извършили 76 проверки на противоепидемичния режим в различни обекти (амбулатории за първична медицинска, специализирана и дентална помощ, болнични заведения), проверки по надзора на острите вяли парализи, по Закона за управление на отпадъците, както и във връзка  със спазване на забраната за тютюнопушене в лечебните заведения. Извършени са 20 проверки по надзора на КОВИД-19.
 
2. Противопаразитологичен контрол
 
В 6 обекта е извършен  противопаразитологичен контрол във връзка с изследване, диагностициране, съобщаване, лечение, регистрация и диспансеризация на паразитни заболявания.
 
 
ІІ. Надзор на заразните и паразитни болести
 
Извършени са епидемиологични проучвания на 87 болни с COVID-19 и други инфекции, като са предприети необходимите противоепидемични мерки в заразните огнища.
 
ІII. Административно-наказателна дейност
 
През периода са връчени 127 предписания за предприемане на противоепидемични мерки и поставяне на лица в изолация и карантина.
 
IV. Административни услуги
  • Имунизационни паспорти – 3  бр.
 
 
 
 
 Дирекция ,,НЗБ
 08.12.2023г.