Антикорупция и конфликт на интереси

12/6/2017
Ръководството на РЗИ-Силистра заявява своята воля за противодействие на всички прояви на корупцията, злоупотребите и всякакво друго неетично поведение на своите служители.
 
Ръководството на РЗИ-Силистра декларира нулева толерантност към прояви от служители на инспекцията при неспазване на етичните норми и кодекс на поведение, участието им в корупционни схеми и злоупотреби със служебно положение.
 
Администрацията на РЗИ-Силистра насърчава всички граждани да бъдат непримирими към корупцията, да сигнализират за случаите на корупция и активно да допринасят за повишаване на ефективността на работата на институцията.
 
Ние се ангажираме да извършим проверка на всеки сигнал за корумпиран наш служител и да Ви информираме за предприетите действия и резултати своевременно. Всяка проверка ще бъде извършена всеобхватно и обективно с всички средства, позволени от закона и при спазване на принципа за защита на самоличността на подалия сигнал за корупция. При доказана корупция или злоупотреба с власт ще бъдат предприети дисциплинарни или административни мерки спрямо виновните лица.
 
Напомняме Ви, че съгласно разпоредбите на чл.111, ал.4 от АПК “Не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от 2 години“.
 
РЗИ–Силистра гарантира анонимност на гражданите, подали сигнали за корупция и злоупотреба със служебно положение.
 
Благодарим Ви за съдействието!
 
 
Канали за подаване на сигнали в РЗИ - Силистра
 
 
Необходима информация при подаване на сигнал
При подаване на сигнали от Ваша страна се предоставят следните данни:
  • Три имена
  • Вашият адрес за кореспонденция
  • Адрес на електронната Ви поща (ако имате такава)
  • Телефон за контакт
  • Данни за институциите, които вече сте информирали
  • Име на служителя срещу който е сигнала за нарушение
  • Описание на нарушението (вид на нарушението и дата / период на извършване)
 
 
Желателно е да изпращате доказателства за откритите нарушения. Това ще повиши възможността за по-ефективни действия от наша страна при проверката на сигналите, подадени от Вас.