Защита на личните данни

2/7/2018
 
 Длъжностно лице по защита на личните данните на
Регионална здравна инспекция - Силистра
 
Мая Николова
 
адрес: гр.Силистра, ул. „Петър Мутафчиев“ № 82
Тел: +086 816 115