Публични регистри

25/2/2014
Информация за публичните регистри на РЗИ - Силистра може да намерите в Портал отворени данни
 
 
 
РЗИ - Силистра поддържа следните публични регистри: