Доставка на сървърна техника 13.12.2019

13/12/2019
 
 
Съобщение: До всички заинтересовани лица, уведомяваме ви:
  1. Срокът за подаване на индикативни оферти се удължава до 12:00 часа на 18.12.2019г.
  2. Ценовите предложения трябва да съдържат индивидуални цени по видове техника- сървър,UPS,шкаф.