Участие в процедура за избор на лечебно заведение за извършване на клинични изследвания

20/3/2018
 
Процедурата е прекратена поради липса на кандидати