ПРЕКРАТЕНА Доставка на 21 бр. Компютърни конфигурации за нуждите на РЗИ-Силистра 18.11.2019г.

18/11/2019
Процедурата е прекратена със заповед № РД-01-172 / 22.11.19г. на основание чл.110, ал.1, т.5 от ЗОП