НАЦИОНАЛНА АНТИСПИН КАМПАНИЯ 1 декември 2023 Световен ден за борба срещу СПИН

30/11/2023
 
На 1-ви декември отбелязваме Световния ден за борба срещу СПИН.
Тази година в рамките на Националната АНТИСПИН кампания, денят ще премине под мотото „От теб се иска да избегнеш риска!“. Целта на кампанията е да информира обществото за възможностите за овладяване на ХИВ инфекцията и да мотивира все повече хора да проследяват своя ХИВ статус.
 
За първите десет месеца на 2023 г. общо 277 759 лица в страната са се изследвали безплатно и анонимно и са узнали своя ХИВ-статус. През периода 1986 – 24.11.2023 г. в България са регистрирани общо 4 276 лица с ХИВ инфекция. От началото на тази година са открити нови 228 ХИВ–серопозитивни.
 
Запазва се тенденцията от последните години броят на новорегистрираните мъже да е многократно по-голям от инфектираните жени. Съотношението на инфектираните мъже и жени през настоящата година е 4:1 (185 мъже и 43 жени).
90.8% от новорегистрираните с ХИВ са се инфектирали по сексуален път (от тях 42.5% са мъже, съобщили за хомосексуален контакт, 39.6% мъже и 17.9% жени при хетеросексуален контакт). Делът на инфектираните при инжекционна употреба на наркотици е 9.2 %. Най-засегната  е възрастовата група 30-39 г. - 37%, следвана от възрастовата група 20-29 г. – 24% и възрастовата група 40 - 49 г. - 22%.
 
Географското разпространение показва, че по-голямата част от новоинфектираните с ХИВ са предимно в големите градове. По области данните са: София – 64 лица, Варна – 31, в област Пловдив 23 лица, Бургас – 20 лица, Стара Загора – 10 лица, Враца – 8, Пазарджик, Хасково и Русе по 7 лица, Велико Търново – 6 лица, Благоевград, Перник, Сливен и София област по 5 лица,  Кюстендил и Плевен по 4 лица, Видин и Добрич по 3 лица, Габрово, Смолян и Шумен по 2 лица и единични случаи в останалите области.
 
Министерството на здравеопазването осигурява безплатно съвременно изследване и лечение с антиретровирусни лекарства на всички нуждаещи се лица с ХИВ/СПИН, независимо от техния здравноосигурителен статус. Лечението се извършва в 5 специализирани отделения към университетските болници в София, Пловдив, Варна, Плевен и Стара Загора. Към 31 октомври 2023 г. общо 2 321 лица с ХИВ се проследяват за имунологичен статус и лечение, а 2 286 (98.5%) от тях получават съвременна антиретровирусна терапия. Осигурени са им всички необходими тестове и консумативи.
 
Честотата на новорегистрираните случаи с ХИВ инфекция на 100 000 души население в страните от ЕС през 2021 г. е 3.7, а за България показателят е 3.4.
 
За област Силистра от 1986г. до  момента, изследвалите се лица с ХИВ позитивен статус  са 32 лица от тях 23 мъже и 9 жени разпределени по възраст както следва:
Възраст
Мъже
жени
18 -19 г.
1
0
20 - 35 г.
12
3
36 - 65 г.
10
6
65 +
0
0
 
Разпределението на ХИВ позитивните лица по общини е: 23 лица от община Силистра, 6 лица от община Тутракан, 2 лица от община Дулово и 1 лице от община Главиница.
За 2023г. съобщените от Националната референтна лаборатория по ХИВ  новорегистрирани случаи за област Силистра са 2.
През 2023г. в организираните от РЗИ-Силистра АНТИСПИН кампании с бърз тест са изследвани 57 лица, от тях 31 жени и 26 мъже, като най-голям е броят на обхванатите лица във възрастовата група 50+г. (18 лица), 40-49г. (15 лица), 30-39г. (15 лица), 20-24г. (4 лица) и до 19г. (5 лица). Не са установени положителни резултати.
За периода януари-октомври 2023г. в лабораториите на територията на област Силистра са изследвани общо 461 лица, като това са предимно бременни жени, болни на хемодиализа, медицински специалисти и болни с медицински показания, изискващи диагностично уточняване.
През 2023г. е организирано изследване за ХИВ по ELISA на 26 серума от пациенти от трите болници в областта по Националната програма (бременни, болни с туберкулоза и пациенти на хемодиализа).
Напомняме, че в страната функционират 12 Кабинета за безплатно и анонимно консултиране и изследване за ХИВ (КАБКИС) към регионалните здравни инспекции. В тези кабинети се извършват предтестови и следтестови консултации и изследвания от подготвени медицински специалисти.
 
Списък на кабинетите за анонимно и безплатно консултиране и изследване за СПИН (КАБКИС):
КАБКИС при РЗИ
Адрес
 
РЗИ Благоевград
гр. Благоевград, ул. „Братя Миладинови“ №2
РЗИ Бургас
гр. Бургас, ул. „Александровска“ № 120; ет.1
РЗИ Варна 
гр. Варна, ул. „Брегалница“, №3, ет.5, ст.501
РЗИ Велико Търново
гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски“ №23 стая 504
РЗИ Враца
гр. Враца, ул. „Черни Дрин“ № 2
РЗИ Добрич
гр. Добрич, ул. „Кирил и Методий“ № 57
РЗИ Плевен
гр. Плевен, ул. „Княз Александър Батенберг І“ №7
РЗИ Пловдив
гр. Пловдив, ул. „Перущица” №1 Южно крило, ет. І.
РЗИ Русе
гр. Русе, бул. „Придунавски” № 68
РЗИ Стара Загора
гр. Стара Загора, ул. „Стефан Караджа“ № 10, ет. І, стая 116
Столична РЗИ
гр. София, ул. „Враня“ 20, ет. 5, ст. 520
РЗИ Хасково
гр. Хасково, пл. „Общински” № 2
Повече информация за организираните дейности от РЗИ-Силистра във връзка с кампанията може да намерите ТУК.
 
 
 
Националната АНТИСПИН кампания се провежда във връзка с изпълнението на „Националната програма за превенция и контрол на ХИВ и сексуално предавани инфекции 2021-2025 г.“
Материала е изготвен по информация на Министерство на здравеопазването и Регионална здравна инспекция – Силистра.
 30.11.2023 г.
Дирекция ОЗ
Дирекция НЗБ