Информация, предоставена повече от 3 пъти по заявления за достъп

28/8/2020
През 2020 г. няма информация която да е предоставена повече от 3 пъти