Адрес: 7500, гр. Силистра, ул. "Петър Мутафчиев №82" (виж карта)
Тел. централа: 086 / 816-119
Факс: 086 / 816-148
E-mail: info@rzi-silistra.com
Служебен Е-mail (МЗ) rzi-silistra@mh.government.bg
 
 

Административен регистър

Новини

09.07.2018 - Дейност на дирекция "Обществено здраве" през месец юни 2018 г. Прочети повече...
06.07.2018 - Дейност на дирекция ,,Надзор на заразните болести”– месец юни 2018 г. Прочети повече...
06.07.2018 - Заболяемост от остри заразни и паразитни болести в Силистренска област през месец юни 2018 г. Прочети повече...
05.07.2018 - Дейност на дирекция „Медицински дейности” за месец юни - 2018 г. Прочети повече...
04.07.2018 - Месечен бюлетин за дейността на инспекцията по контрола на тютюнопушенето за месец юни 2018 г. Прочети повече...

Съобщения

Галерии

26.04.2018 - Горещите вълни - тихият убиец  Към галерията...
26.04.2018 - Промените в kлимата - заплаха за здравето на човека  Към галерията...
20.04.2018 - Ваксините - ефективен инструмент за опазване на общественото здраве  Към галерията...
  • Този сайт е разработен по проект осъществяващ се с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд