Отчети по чл. 15, ал. 2 от ЗДОИ за постъпили заявления за достъп до обществена информация и за повторно използване на информация от обществения сектор

29/1/2019
Отчет по чл. 15, ал. 2 от ЗДОИ за постъпилите през 2012 г. в РЗИ Силистра заявления за достъп до обществена информация
 
Отчет по чл. 15, ал. 2 от ЗДОИ за постъпилите през 2013 г. в РЗИ Силистра заявления за достъп до обществена информация
 
Отчет по чл. 15, ал. 2 от ЗДОИ за постъпилите през 2014 г. в РЗИ Силистра заявления за достъп до обществена информация
 
Отчет по чл. 15, ал. 2 от ЗДОИ за постъпилите през 2015 г. в РЗИ Силистра заявления за достъп до обществена информация
 
Отчет по чл. 15, ал. 2 от ЗДОИ за постъпилите през 2016 г. в РЗИ Силистра заявления за достъп до обществена информация
 
Отчет по чл. 15, ал. 2 от ЗДОИ за постъпилите през 2017 г. в РЗИ Силистра заявления за достъп до обществена информация
 
Отчет по чл. 15, ал. 2 от ЗДОИ за постъпилите през 2018 г. в РЗИ Силистра заявления за достъп до обществена информация
 
Отчет по чл. 15, ал. 2 от ЗДОИ за постъпилите през 2019 г. в РЗИ Силистра заявления за достъп до обществена информация
 
Отчет по чл. 15, ал. 2 от ЗДОИ за постъпилите през 2020 г. в РЗИ Силистра заявления за достъп до обществена информация