Контакти

8/4/2019
Адрес: 7500, гр. Силистра, ул. "Петър Мутафчиев" №82 (виж карта)
IBAN: BG72 STSA 9300 3149 0777 01
BIC STSABGSF
Банка ДСК - Силистра
Тел. централа:  086 / 816-119
Факс: 086 / 816-148
E-mail: info@rzi-silistra.com
БУЛСТАТ: 176031978
Раб. време: 08:30 - 12:00, 12:30 - 17:00

Горещ телефон за сигнали за корупция и нарушения свързани със забраната за тютюнопушенето:
086 / 816-118


Изпрати сигнал за корупция on-line !

 

"Звено за административно обслужване"

 

Център за административно обслужване - приемане на документи за извършване на административни услуги, приемане на жалби,  сигнали и предложения

адрес: гр. Силистра, п.к 7500, ул.Петър Мутафчиев №82, етаж І, стая 110
електронна поща: office@rzi-silistra.com
телефони/факс 
086 / 816-118
приемно време: всеки работен ден от 8:30 до 17:00 ч.
  
 
 
 
"Регионална картотека на медицинската експертиза" - приемане на документи за явяване пред ТЕЛК  – І етаж, стая 120
 
телефони: 086 / 816-138
приемно време: всеки работен ден от 8:30 до 14:30 ч.
 
 
 
 
 
Структурни звена и длъжностни наименования
Име, презиме, фамилия
 
Телефон
 
      Мобилен
Директор
Д-р Теодора Георгиева Начева
816-110
 
Зам. директор      
Главен секретар   
Нина Атанасова Димитрова 
 816-114 
0879-609929
                                                                                                                             
 
Дирекция “Административно-правно, финансово и стопанско обслужване"
 
Директор на дирекция
Иванка Димитрова Ангелова
816-111
0888-001396
Главен счетоводител
Теменужка Стойкова Банкова
816-112
0879-133778
Счетоводител Симона Йорданова Драгиева 816-116  
Юрисконсулт
Мая Николова Николова
816-115  
Главен експерт Мария Димитрова Огнева
816-110
0877-935536
Главен специалист-организатор офис Нела Кирилова Топалова 816-117  
Главен специалист-обработка на информацията Мариана Вълчева Георгиева 816-118  
Главен специалист организатор АОИ Георги Чанев Чанев 816-113 0876-614227
   
Дирекция „Медицински дейности“
 
Директор на дирекция
д-р Лилия Русева Къцаркова 816-129  
Главен инспектор
Д-р Капка Иванова Пенева
816-121
 
Главен експерт
Д-р Снежанка Стоянова Владкова
816-121
 
Главен експерт Мариета Людмилова Ганчева 816-122  
Главен експерт Диана Стефанова Хърватева 816-127 0879-134078
Главен експерт
Иванка Василева Митева
816-127
0876-615258
Главен експерт
Фиданка Добрева Парушева
816-127  
Младши експерт
Адрияна Николаева Атанасова
816-127
 
Старши експерт
Галина Илиева Димитрова
816-138
0878-820732
Главен специалист Нели Димитрова Христова 816-138 0878-820732
 
 
Дирекция “Надзор на заразните болести”
 
Директор на дирекция
 
816-137
 
Главен инспектор
Д-р Боряна Христова Кочева
816-141
0885-930833
Инспектор
Валентина Драганова Урумова
816-154
0876-798255
   
 
 
Инспектор Татяна Стоянова Кирова 816-139  
Инспектор
Шенол Мустанов Мустанов
816-136
0876-614236
       
Главен специалист
Жана Иванова Симеонова
816-141
0876-615262
Старши специалист Ивелина Тодорова Николова 816-144  
   
Дирекция “Обществено здраве”
 
Директор на дирекция
 
816-120
 
Главен инспектор
Петранка Георгиева Върбанова
816-125
0892-245933
   
 
 
Инспектор
Вилиана Пламенова Петрова
816-123
0879-134354
Инспектор Нели Стоянова Николова 816-123 0879-133782
Главен експерт
Величка Иванова Христова 816-124  
 
 
   
Инспектор Кинка Христова Петрова
816-124
0879-134842
Главен експерт Красимира Никова Кръстева 816-140 0879-958567
Главен експерт Анжела Николова Генова 816-140  
Главен специалист
Калинка Петрова Георгиева
816-131
 
 
 
 
Препоръки за комуникация на граждани и организации с администрацията на Регионална здравна инспекция - Силистра във връзка с установените случаи на COVID-19 у нас
Във връзка с установените в Република България случаи с COVID-19 РЗИ-Силистра предприема мерки за превенция, с цел спиране разпространението на корона вируса. С оглед спазването на препоръките за ограничаване на контактите, инспекцията препоръчва на гражданите и юридическите лица да се въздържат от посещения  в Звеното за административно обслужване. Те могат да заявяват исканите от тях услуги посредством Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ), чрез имейл, чрез телефонно обаждане, чрез услугите на Български пощи или на куриерските фирми:
  • С РЗИ-Силистра можете да се свържете посредством Системата за сигурно електронно връчване (edelivery.egov.bg/Account/Login). Регистрацията в Системата се осъществява чрез персонален идентификационен код (ПИК) на НОИ или с Квалифициран електронен подпис (КЕП). ССЕВ замества класическия метод за препоръчана поща с обратна разписка и чрез нея могат да се подават писма, жалби, сигнали, предложения, заявления за достъп до обществена информация и т. н.
  • Сигнали могат да бъдат подавани на електронен адрес: info@rzi-silistra.com или   anticorruption@rzi-silistra.comНа телефон 086/816119 може да задавате Вашите въпроси от общ характер, имащи отношение към правомощията и функциите на РЗИ-Силистра.
  • Писма, жалби, предложения, заявления за достъп до обществена информация, искания за оказване на административни услуги  и т.н.  можете да адресирате до електронен адрес: office@rzi-silistra.com или info@rzi-silistra.com. На телефони: 086/816118 и 086-/816117  може да се свържете  със служител от Звеното за административно обслужване на РЗИ-Силистра за да изберете най-удачния вариант за заявяване на исканата от вас услуга и за получаване на издадения административен акт.
  • Своите въпроси относно COVID-19 може да задавате на телефон 0879 170186. Информация за новия коронавирус може да намерите и на официалните интернет страници на РЗИ-Силистра в рубриката „Важно за кронавируса“  и на МЗ в рубриката „Информация за коронавирус COVID-19/За граждани и За медицински специалисти“.