24 март Световен ден за борба с туберкулозата

14/3/2024
Туберкулозата (ТБ) е предотвратима и обикновено лечима болест. Въпреки това през 2022 г. туберкулозата е на второ място като причина за смърт в света от заразно заболяване, след COVID-19 с 1,3 млн. починали лица.
Туберкулозата присъства във всички страни и възрастови групи. През 2022 г. броят на заболелите в света от туберкулоза е приблизително 10,6 млн. души, от които 5,8 млн. са мъже, 3,5 млн. са жени и 1,3 млн. са деца.
Мултирезистентната туберкулоза (MDR-TB) остава заплаха на общественото здраве и здравната сигурност. В световен план само около 2 от 5 души с резистентна към лекарства туберкулоза са получили достъп до лечение през 2022 г. Глобалните усилия за борба с туберкулозата са спасили около 75 млн. живота от 2000 г. насам - без лечение смъртността от туберкулоза е висока (около 50%). Около 85% от хората с туберкулоза могат да бъдат излекувани при правилно провеждане на противотуберкулозна терапия.
Броят на хората, които се заразяват и развиват заболяване може да бъде намален чрез многосекторни действия за справяне с детерминантите на туберкулозата като бедност, недохранване, ХИВ инфекция, тютюнопушене и диабет. Някои държави вече са намалили бремето на заболяването от туберкулоза до по-малко от 10 случая и по-малко от един смъртен случай на 100 000 души население годишно.
За област Силистра след 2003 г., заболяемостта от ТБК бележи спад, особено след включване на организирани мерки по диагностика на нови случаи и скрининг на контактните във връзка с ,,Национална програма за превенция и контрол на туберкулозата“. С нейното изпълнение се подобри дейността по профилактика в заразните огнища с ранно откриване на инфектирани лица и провеждане на навременна и ефективна химиопрофилактика. Важна роля при диагностициране на заболяването през предходните години имаше скрининга на целевите групи в социални заведения в областта, започнал през 2018г. за откриване на латентна туберкулозна инфекция, както и кампанията ,,Седмица на отворените врати“, провеждана неколкократно през предходните години.
През 2023г. заболяемостта от туберкулоза е 13,60/100 хил., при регистрирани 13 заболели, спрямо 11,44/100 хил. за 2022 г., при регистрирани 12 заболели. За сравнение - средната за страната е 10,19/100 хил. От регистрираните 13 болни за 2023 г., 10 са с активна форма на туберкулоза на бял дроб и 3 с туберкулозен плеврит. В края на годината 2 от случаите са определени като възможни, 4 като вероятни и 7 са потвърдени след получени резултати от културелно изследване.
На  24 март отбелязваме Световния ден за борба с туберкулозата, като тази година мотото е: „Да! Ние можем да спрем туберкулозата!“.
В тази връзка и по традиция МБАЛ гр. Силистра организира „Седмица на отворените врати“, която ще се проведе в периода 18-22 март 2024 г.
 
     Целта на инициативата е да се повиши обществената информираност по отношение на заболяването туберкулоза – начин на заразяване, рискови фактори и групи от населението, протичане на различните форми на заболяването, лечение, да се даде възможност на всеки за достъп до здравни услуги, както и да се популяризира здравословният начин на живот с цел превенция на туберкулоза.
 
Повече информация маже да намерите на тези адрес:
 
 
 
Изготвил:  
Анжела Генова – главен експерт
Дирекция „Обществено здраве