До всички лечебни заведения за извънболнична медицинска помощ и хосписи

9/2/2024

До всички лечебни заведения

за извънболнична медицинска помощ и хосписи

Относно: утвърдени нови образци на заявления за административни процедури по Закона за лечебните заведения.

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Уведомяваме Ви, че със Заповед № РД-01-11/02.02.2024г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ (ИАМН) са утвърдени нови образци на заявления относно регистрация на лечебни заведения за извънболнична помощ и хосписите:

Обр. ИАМН/РРЛЗ 24-05 - Издаване на удостоверение за регистриране на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите и удостоверение за извършване на лечебна дейност в медицинските факултети и факултетите по дентална медицина на висшите медицински училища;

Обр. ИАМН/РРЛЗ 24-06 - Издаване на удостоверение при промяна на обстоятелствата на лечебните заведения за извънболнична помощ, хосписите и лечебната дейност в медицинските факултети и факултетите по дентална медицина на висшите медицински училища;

Обр. ИАМН/РРЛЗ 24-07 - Заличаване от Регистъра на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите;

Електронна форма на допълнително приложение Обр. ИАМН/РРЛЗ 24-08 - за регистрация и пререгистрация.

При настъпване на промяна във вписаните обстоятелства по регистрацията на представляваното от Вас лечебно заведение, считано от 15.02.2024г. следва да подавате документи до ИАМН чрез РЗИ – Силистра, които могат да бъдат изтеглени от официалната страница на ИАМН.

 

Д-р Л. Русева

директор на ДМД