С кампания за безплатно и анонимно изследване за ХИВ приключиха мероприятията по повод световния ден за борба със СПИН

19/12/2023

В периода 4 - 8 декември 2023 г. беше организирана и проведена  „Седмица на отворените врати“ за безплатно изследване за ХИВ, Хепатит В, С и Сифилис в сградата на Регионална здравна инспекция – Силистра. В кампанията се включиха 9 лица, всички с отрицателен резултат.

От 11 до 14 декември 2023 г. се организираха и проведоха здравно-образователни дейности за превенция на ХИВ/СПИН и СПИ, включващи доброволни, безплатни и анонимни изследвания за ХИВ, Хепатит В, С и Сифилис в следните учебни заведения в гр. Силистра:
  • На 11.12.2023г. в ПГМТ „ Владимир Комаров“ с изследвани 28 лица за ХИВ, Хепатит В, С и Сифилис;
  • На 12.12.2023 г. в ПГПТ „Евлогий Георгиев“  с изследвани 20 лица изследвани за ХИВ, Хепатит В, С и Сифилис; 
  • На 13.12.2023 г. в ПМГ „Св. Климент Охридски“ с изследвани 50 лица за Хепатит В и С; 
  • На 14.12.2023 г. в ЕГ „Пейо Яворов“ с изследвани 34 лица за ХИВ, Хепатит В, С и Сифилис.
Целта на кампанията беше да насочи вниманието на подрастващите млади хора към проблема ХИВ/СПИН, сексуално предаваните инфекции и начините за предпазване от заразяване. Инициативата беше любезно подкрепена от училищните власти и медицинските специалисти от здравните кабинети в училищата. Всички ученици над 16 години и персонал от училището включили се в инициативата получиха ЗОМ и презервативи осигурени от здравната инспекция. Резултатите от проведените изследвания  за ХИВ са отрицателни.
Изготвил:
 
 

Анжела Генова
Главен експерт в Дирекция „Обществено  здраве“
18.12.2023 г.