Седмица на отворените врати в ПФО на МБАЛ - Силистра

1/12/2023
 

Кампания ,,Седмица на отворените врати“ за скрининг и диагностика на туберкулоза ще се проведе в ПФО-Силистра от 4-8 декември 2023 г

 
 
Във връзка с Националната програма за превенция и контрол на туберкулозата в България (2021-2025г.), през периода  04-08 декември 2023 г. в Пневмо-фтизиатричното отделение на МБАЛ-Силистра ще се проведе кампания ,,Седмица на отворените врати“. Желаещите да получат безплатна консултация със специалист могат да посетят отделението в посочения период. Ще бъде извършен скрининг на риск от туберкулоза чрез анкета, консултация, а при съмнение за туберкулоза – прегледи и допълнителни изследвания. На лицата със съмнение за туберкулоза освен диагностика ще бъдат осигурени здравни грижи и лечение.
Целите на Националната програма за превенция и контрол на туберкулозата  са да се намали заболеваемостта от туберкулоза в страната с 50% през 2025 г в сравнение с 2015 г. и смъртността от туберкулоза с 75% през 2025 г. в сравнение с 2015 г.
Инициативата на „Седмица на отворени врати е да се повиши обществената информираност по отношение на туберкулозата, да се даде възможност на всеки за достъп до здравни услуги, както и да се популяризира здравословния начин на живот.
През последните години броят на заболелите и починали от туберкулоза лица намалява, но въпреки това заболяването продължава да представлява заплаха за общественото здраве. Особено това се отнася за мултирезистентната туберкулоза.
Освен на национално ниво, спад на заболяемостта  през последните години e регистриран и в Силистренска област. Броят на заболелите от туберкулоза в областта през периода 2017-2023г. (до месец ноември 119 лица включително) е както следва:
2017г.- 24 заболели ( 18 с тубуркулоза на бял дроб, 2 с туберкулоза на пикочо-половата система, 2 с туберкулозен перикардит, 1 с туберкулозен плеврит и 1 с туберкулоза на слезката);
2018г. – 18 заболели ( 17 с туберкулоза на белия дроб и 1 с туберкулоза на пикочо-половата система);
2019г. – 30 заболели (28 с туберкулоза на бял дроб, 1 с туберкулозен плеврит и 1 с туберкулоза на лимфни възли);
2020г. – 16 заболели (с туберкулоза на белия дроб);
2021г. – 16 заболели (14 с туберкулоза на бял дроб и 2 с туберкулозен плеврит);
2022г. – 12 заболели (10 с туберкулоза на бял дроб и 2 с туберкулозен плеврит);
2023г.-  към края на месец ноември са регистрирани 12 лица в т.ч. 1 болен с туберкулоза на бял дроб.
Починали за периода 2017-2023г. от туберкулоза са 7 пациенти.
 
 
Изготвил:  
Красимира Кръстева – главен експерт
Дирекция „Обществено здраве“