Международен ден без тютюнопушене – 16 ноември

13/11/2023
Историята за отбелязване на Международния ден без тютюнопушене започва от 1971 година, в град Рандолф, САЩ американецът Артър Р. Мълейни убедил своите съграждани да спрат да пушат поне за един ден. По този начин те спестили средствата, изразходвани за ежедневната им нужда от цигари, и с тях основали фонд към местното училище за отпускане на стипендии. Към средата на 70-те години на миналия век идеята на А. Мълейни придобила голяма популярност в САЩ, в резултат на което през 1977 година Американската общност за борба с рака (ACS) обявява всеки трети четвъртък от месец ноември за ден против тютюнопушенето.
По настоящем този ден се отбелязва в много държави по света и се чества официално и от Международния съюз за борба с рака (UICC).
В България, 34,5 % от населението на възраст над 20 г. са ежедневни пушачи (по предварителни данни от проведеното през 2020 г. Национално проучване на факторите на риска за здравето на НЦОЗА), а тютюнопушенето, като рисков фактор за здравето води до сърдечносъдови, ракови, белодробни, мозъчни и други тежки заболявания. 
По данни получени през 2020 г. остава проблемът с тютюнопушенето сред подрастващите продължава да е актуален. Резултатите от изследването показват, че 26.3% от анкетираните са правили опити да пушат цигари, с незначителен превес на момичетата (26.8%) над момчетата (25.6%). Почти всяко пето дете е настоящ пушач, като относителният дял на момичетата е малко по-висок (17.3% срещу 16.4%). Разпределението по възрастови групи показва, че тютюнопушенето е много по-разпространено сред 15-19-годишните (31.4%), отколкото сред тези на 10-14 години (4.0%). Сред пушачите и в двете възрастови групи преобладават момичетата, макар и незначително. данни показват, че експериментирането с тютюн сред българските ученици се осъществява в ранния пубертет, докато масовото разпространение на тютюнопушенето е характерно за периода на окончателното съзряване.
Във връзка с Международния ден без тютюнопушене -16 ноември Регионална здравната инспекция-Силистра провежда курс от лекции през месеците октомври и ноември в област Силистра с насоченост учениците от възрастова група 11-16 години:
  • 13.10.2023 г. в СУ „Васил Левски“ гр. Главиница в 5а и 5б клас – 31 ученици;
  • 19.10.2023 г. в ОбУ „Иван Вазов“ с. Зафирово в 5 клас -14 ученици;
  • 26.10.2023 г. в ОУ „Черноризец Храбър“ с. Кайнарджа в 6-7 клас – 20 ученици;
  • 02.11.2023 г. в ПГ МСС „Н. Й. Вапцаров“ с. Средище в 8а клас – 19 ученици;
  • 09.11.2023 г. в ОУ „Христо Ботев“ гр. Алфатар в 6 клас – 12 ученици;
  • 16.11.2023 г. в ОУ „Васил Априлов“ с. Голеш в 5 клас;
  • 30.11.2023 г. в ОУ „Йордан Йовков“ с. Окорш в 8-9 клас.
  • Информационен материал „Да спечелим заедно! Ден без никотин!“ в сградата на РЗИ.
РЗИ-Силистра организира изнесен Консултативен кабинет за отказ от тютюнопушене (ККОТ) за персонала на ОУ „Васил Априлов“ с. Голеш на 16.11.2023г. и ОУ „Йордан Йовков“ с. Окорш на 30.11.2023 г., с измерване на въглеродния оксид в издишания въздух при пушачи и карбоксихемоглобин с апарат Smokerlyzer. Всеки желаещ безплатно ще получи психологическа подкрепа, консултация и насоченост за посещение на ККОТ в здравната инспекция.
 
Напомняме, че всеки пушач може да се консултира безплатно как да откаже тютюнопушенето. За целта посетете Консултативния кабинет за отказ от тютюнопушене (ККОТ) към РЗИ-Силистра, където ще Ви се окаже необходимото съдействие.
За записване на ден и час за консултация:  телефон 086/ 816 119 от понеделник до петък от 8:30 до 17:00 часа или Националната телефонна линия за отказ от тютюнопушенето 0700 10 323.
 
Министерство на здравеопазването и Сдружение „България без дим“
 
 
 
 
 
По материали на Министерство на здравеопазването.
Анжела Генова – главен експерт
Дирекция „Обществено здраве“, 13.11.2023г.