Световен ден на хигиената на ръцете

5/5/2023
Световният ден на хигиената на ръцете се отбелязва всяка година на 5 май, за да се повиши осведомеността за значението на миенето на ръцете за предотвратяване на разпространението на инфекции.
Всяка година на 5 май кампанията „Спасете животи: Почистете ръцете си“ (“Save lives: Clean Your Hands”) се провежда като част от големи глобални усилия, водени от Световната здравна организация (СЗО), за мобилизиране на хората по света за увеличаване на спазването на хигиената на ръцете във всички здравни заведения. Това предпазва здравните работници и пациентите от инфекции, свързани с медицинското обслужване, причинени от различни патогени.
Инфекциите, свързани с медицинското обслужване, включително резистентните към антибиотици, са нарастващ проблем за общественото здраве в Европа. Въпреки това, голям процент от тези инфекции могат да бъдат предотвратени чрез подобряване на практиките за хигиена на ръцете.
ECDC подкрепя тази кампания. Подкрепете и Вие тази кампания и подчертайте важността на мерките за превенция и контрол на инфекциите, особено хигиената на ръцете, като ключови стратегии за справяне с нарастващата заплаха, породена от антибиотичната резистентност.