ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ПРОФИЛАКТИКАТА И ЛЕЧЕНИЕТО НА СТЕОПОРОЗАТА

19/10/2022
банер Движение за здрави кости Регионална здравна инспекция съвместно с асоциация „Жени без остеопороза“ и Международната фондация по остеопороза под мотото „Движение за здрави кости“  провеждат всяка година кампания във връзка с 20 октомври – Световния ден без остеопороза.  Обединила усилията на над 200 национални дружества в профилактиката и лечението на това социално-значимо заболяване, фондацията издаде специална брошура, обобщаваща опита и очертаваща насоките за грижите за болните с остеопороза в условията на пандемията от Ковид – 19.
  Наред с опустошителните щети върху световното население и системите на здравеопазване,
пандемията от Ковид – 19 засегна значително и усилията в профилактиката и лечението на
остеопорозата. Основната причина е в наложителната дългосрочна изолация на болните, която не им даде възможност да посещават своите лекари за консултация, изследвания и провеждане на необходимото лечение; затруднения в снабдяването с лекарства и хранителни добавки, както и хранителни продукти не само за здравословно хранене, но и за домакинството като цяло. Не на последно място продължителното стоене в къщи лиши болните от така необходимата им физическа активност и ежедневна доза слънчева светлина – източник на витамин Д, който е сред основните компоненти в режима за профилактика и лечение на заболяването.
Целите на здравните грижи при остеопороза в сегашните условия са:
- Предпазване на пациентите от падания и последващите ги фрактури;
- Продължаване на лечението на остеопорозата, вкл. на добавките с калций и витамин Д;
- Осигуряване на подходящи условия за медицинска консултация и проследяване на пациентите.
Препоръките на Международната фондация по остеопороза са приемът на витамин Д да бъде 800 – 1000 IU/дневно при хората над 60 г. възраст, като целевите нива на серумния 25-хидрокси витамин Д не трябва да са под 50 nmol/литър за превенция на паданията и остеопорозните фрактури. Специалистите отбелязват също, че за момента няма доказателства, че приемът на добавки с витамин Д оказва влияние върху превенцията или лечението на инфекция от Ковид – 19.
Друга важна препоръка е да не се преустановява нито един медикамент за лечение на остеопорозата, както и че пациентите трябва да разполагат с поне едномесечен запас от лекарства.
Новата брошура дава конкретни практически съвети как да се процедира при пропускане или
преустановяване на приема на основните групи от медикаменти, прилагани при лечението на
остеопорозата; при кои от тях приемът може да се комбинира с ваксина и при кои двете процедури трябва да се провеждат поотделно; как да се възстанови реда за проследяване на болните с фрактури поради чупливост на костите и редица други практически съвети.
 
Информация по темата: