Световен ден без тютюнопушене 31 май-2022 г.

27/5/2022
Световен ден без тютюнопушене 31 май-2022 г.
„Тютюнът-заплахата за нашата околна среда“.
 
                   
 
Всяка година на 31 май СЗО отбелязва Световния ден без тютюнопушене. Кампанията е насочена за повишаване на осведомеността относно вредите и последиците от употребата на тютюн и излагането на вторичен дим, както и за отказване от тютюнопушене.
Темата на Световния ден без тютюн 2022 г е: „Тютюнът-заплаха за нашата околна среда“. Целта на кампанията е да насочи вниманието на обществеността за въздействието на тютюна върху околната среда – отглеждането, производството, разпространение и отпадъци. Това ще мотивира пушачите с още една допълнителна причина да се откажат от тютюнопушенето.
Употребата на тютюн е вредна на всеки етап
Процесът на отглеждане на тютюна от началото до края на жизнения му цикъл е изключително замърсяващ.
  • По целия свят около 3,5 милиона хектара земя се унищожават за отглеждане на тютюн всяка година. Отглеждането на тютюн също допринася за обезлесяването на 200 000 хектара годишно и деградацията на почвата.
  • Производството на тютюн изчерпва планетата от вода, 3,7 литра вода се използват за направата на 1 цигара.
  • 4,5 трилиона цигарени фасове не се изхвърлят правилно всяка година по целия свят и замърсяват околната среда.
Повече информация по темата може да намерите тук:
 
По материали на МЗ и СЗО 
РЗИ Силистра Д ОЗ