Обявени свободни длъжности за специализанти в МБАЛ-Тутракан

11/7/2022
Обявени свободни длъжности за специализанти в МБАЛ-Тутракан
База за обучение:- МБАЛ-Тутракан
Специалност
Брой обявени свободни длъжности за специализанти
Начална дата на подаване на документи
Крайна дата за подаване на документи (ако няма такава, това изрично се посочва)
Телефон за контакт (и евентуално лице за контакт)
Мястото финансирано ли е от държавата    ( да/не)
1.
Акушерство и гинекология
1
12.07.2022г.
няма
0893353244
Ана Петрова
не
2.
Хирургия
2
12.07.2022г.
няма
0893353244
Ана Петрова
не
3.
Образна диагностика
1
12.07.2022г.
няма
0893353244
Ана Петрова
не