МБАЛ-Силистра -обявени свободни длъжности за специализанти

11/10/2021
 
Обявени свободни длъжности за специализанти в МБАЛ-Силистра АД
База за обучение
Специалност
Брой обявени свободни длъжности за специализанти
Начална дата за подаване на документи
Крайна дата за подаване на документи          
Телефон за контакт                   (и евентуално лице за контакт)

Мястото финансирано ли е от държавата                 (да/не)

1.
"МБАЛ-Силистра"
Психиатрия
2
30.9.2021
30.10.2021
086/818-453 В.Стоянова
да
2
"МБАЛ-Силистра"
Вътрешни болести
1
30.9.2021
30.10.2021
086/818-453 В.Стоянова
да
3
"МБАЛ-Силистра"
Инфекциозни болести
1
30.9.2021
30.10.2021
086/818-453 В.Стоянова
да
4
"МБАЛ-Силистра"
Клинична лаборатория
2
30.9.2021
30.10.2021
086/818-453 В.Стоянова
да
5
"МБАЛ-Силистра"
Педиатрия
2
30.9.2021
30.10.2021
086/818-453 В.Стоянова
да
6
"МБАЛ-Силистра"
Пневмология и фтизиатрия
2
30.9.2021
30.10.2021
086/818-453 В.Стоянова
да
7
"МБАЛ-Силистра"
Трансфузионна хематология
2
30.9.2021
30.10.2021
086/818-453 В.Стоянова
да
8
"МБАЛ-Силистра"
Гастроентерология
2
30.9.2021
30.10.2021
086/818-453 В.Стоянова
да
9
"МБАЛ-Силистра"
Акушерство и гинекология
2
30.9.2021
30.10.2021
086/818-453 В.Стоянова
да
10
"МБАЛ-Силистра"
Нефрология
2
30.9.2021
30.10.2021
086/818-453 В.Стоянова
да
11
"МБАЛ-Силистра"
Нервни болести
2
30.9.2021
30.10.2021
086/818-453 В.Стоянова
да
12
"МБАЛ-Силистра"
Ортопедия и травматология
2
30.9.2021
30.10.2021
086/818-453 В.Стоянова
да
13
"МБАЛ-Силистра"
Анестезиология и инт.лечение
3
30.9.2021
30.10.2021
086/818-453 В.Стоянова
да
14
"МБАЛ-Силистра"
Хирургия
2
30.9.2021
30.10.2021
086/818-453 В.Стоянова
да
15
"МБАЛ-Силистра"
Кардиология
2
30.9.2021
30.10.2021
086/818-453 В.Стоянова
да
16
"МБАЛ-Силистра"
Неонатология
1
30.9.2021
30.10.2021
086/818-453 В.Стоянова
да