МБАЛ-Тутракан-обявени свободни длъжности за специализанти

11/10/2021
Обявени свободни длъжности за специализанти в МБАЛ-Тутракан ЕООД
 
База за обучение
Специалност
Брой обявени свободни длъжности за специализанти
Начална дата за подаване на документи
Крайна дата за подаване на документи (ако няма такава, това изрично се посочва)                     
Телефон за контакт                   (и евентуално лице за контакт)
Мястото финансирано ли е от държавата                 (да/не)
1.
МБАЛ Тутракан
Хирургия
1
11.10.2021
27.10.2021
086661950
да
2.
МБАЛ Тутракан
Образна диагностика
1
11.10.2021
27.10.2021
086661950
да
3.
МБАЛ Тутракан
Хирургия
2
30.9.2021
30.10.2021
086661950
не
4.
МБАЛ Тутракан
Образна диагностика
1
30.9.2021
30.10.2021
086661950
не