Указания: Относно реда за предписване, отпускане, отчитане и заплащане на ваксините срещу сезонния грип, осигуряващи изпълнението на националната програма за подобряване на ваксинопрофилактиката на сезонния грип 2019-2022 г.

15/10/2019
 

Прикачени файлове