ИНСТРУКЦИЯ за събиране, съхранение и транспортиране до Националната референтна лаборатория „Морбили, паротит и рубеола", НЦЗПБ на клинични материали за лабораторна диагностика на морбили

24/7/2018

Прикачени файлове