Заболяемост от остри заразни и паразитни болести в Силистренска област през месец януари 2018 г.

7/2/2018
Чревни инфекции
Няма съществена промяна в броя на чревните инфекции, регистрирани в област Силистра  през месец януари 2018 г. спрямо предходния месец – 20 при 17 за декември 2017 г. Броят на  недиференцираните ентероколити слабо е уверичен. Бактериалните инфекции са представени от 1 колиентерит и 1 кампилобактер.
През месеца няма съобщени взривове от чревни инфекции.
 
Остри вирусни хепатити
Регистриран е 1 случай на остър вирусен хепатит – неопределен.
 
Дихателни инфекции
Броят на дихателните инфекции през месец януари 2018 г. също не се е променил съществено – 22 при 21 за декември 2017 г. Съобщени са 17 случая на варицела, основно от община Силистра и единични случаи от общините Дулово и Главиница. Регистрирани са двама болни от скарлатина и трима болни от туберкулоза.
 
Трансмисивни инфекции
През месец януари 2018 г. няма регистрирани трансмисивни инфекции.
 
Паразитни заболявания
Няма регистрирани.
 
Остри респираторни заболявания (Грип и ОРЗ)
Заболяемостта от респираторни инфекции през месец януари 2018г. се увеличи в сравнение с предходния месец и достигна предепидемични стойности. Най-висока беше заболяемостта през 2-ра седмица – 214 на 10 хил. Във връзка с това обявихме противоепидемични мерки за ограничаване контактите между болни и здрави хора. През месеца са регистрирани 204 заболели сред наблюдаваното население от гр. Силистра при 115 за предходния месец. Най-висока е заболяемостта във възрастовата група 0-4, следвана от 5-14 г. и 65+. От изпратените проби за вирусологично изследване в НЦЗПБ, 50% показаха положителен резултат за грипни вируси. В три от пробите беше изолиран грипен вирус тип В (Ямагата) и в една проба – грипен вирус тип А (H1 N1).
На национално ниво изолираните грипни вируси от началото на есенно-зимния сезон са основно тип В (84% от положителните за грипен вирус), следвани от тип А (H1 N1) – 13% и най-малко тип A (H3 N2) – 2%.
 
 
 
Д-р Б. Кочева
Началник отдел "ПЕК"
 
 
 
 

Прикачени файлове